Rada garantů studijních programů Fakulty strojní TU v Liberci

Rada garantů studijních programů Fakulty strojní TU v Liberci byla ustavena v souladu s čl. 24 Statutu Fakluty strojní TU v Liberci. Činnost Rady bude určována zejména požadavky vyplývajícími z § 44 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, pro akreditované studijní programy FS TUL pro oblast vzdělávání č. 27.

 

Předsedkyně rady: doc. Ing. Dora Kroisová, Ph.D., proděkanka pro vzdělávací a pedagogickou činnost

Členové rady:        prof. Ing. Karel Fraňa, Ph.D.

    doc. Ing. Jaromír Moravec, Ph.D.

    prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld

    doc. Ing. Martin Bílek, Ph.D.

    doc. Ing. Iva Petríková, Ph.D.

    prof. Dr. Ing. Pavel Němeček

    doc. Ing. Petr Lepšík, Ph.D.

Zápisy z jednání

2020: 11. září |

2021: 18. březen | 1. říjen |