Tajemnice Fakulty strojní

Ing. Anna Benešová
Tel.: + 420 48 5353221
E-mail: anna.benesova@tul.cz