Vědecká rada

Zápisy ze zasedání vědecké rady

2019: 4. duben |
2018: 25. duben | 23. květen | 12. prosinec |
2017: 25. leden | 26. duben | 20. září | 15. listopad | 6. prosinec |
2016: 20. leden | Hlasováni | 6. duben | 29. červen | 21. září | 30. listopad
2015: 28. leden | 15. duben | 7. říjen |
2014: 22. leden | 4. červen P | 8. říjen P1 P2 |
2013: 13. únor | 15. květen | 26. červen | 11. prosinec |
2012: 8. únor | 7. březen | 13. červen | 17. říjen | 12. prosinec |
2011: 2. březen | 8. červen | 12. listopad |
2010: 20. leden | 7. duben | 9. červen| 27. říjen | 15. prosinec |
2009: 18. březen | 20. květen + příloha | 30. září | 2. prosinec |
2008: 12. březen | 21. květen + příloha | 3. říjen | 10. prosinec + příloha
2007: 24. leden | 9. květen | 21. listopad |
2006: 3. květen | 4. říjen |

 

Členové Vědecké rady Fakulty strojní TU v Liberci

Předseda

prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld

 

Členové – TUL

doc. Ing. Martin Bílek, Ph.D.

prof. Ing. Karel Fraňa, Ph.D.

doc. Ing. Dora Kroisová, Ph.D.

prof. Dr. Ing. Pavel Němeček

prof. Ing. Jaroslav Beran, CSc.

doc. Ing. Josef Janeček, CSc.

prof. RNDr. David Lukáš, CSc.

prof. Ing. Petr Louda, CSc.

doc. Ing. Miroslav Malý, CSc.

prof. Ing. Iva Nová, CSc.

prof. Ing. Miroslav Olehla, CSc.

prof. RNDr. Jan Picek, CSc.

prof. Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D.

prof. Ing. Lubomír Pešík, CSc.

doc. Ing. Iva Petríková, Ph.D.

doc. Ing. Ludvík Prášil, CSc.

 

Členové – externí

doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D., UP DFJP Parubice

prof. Ing. Nikolaj Ganev, CSc., FJFI ČVUT v Praze

prof. Ing. Stanislav Holý, CSc., FS ČVUT v Praze

prof. Ing. Vladislav Laš, CSc., FAV ZČU v Plzni

plk. prof. Ing. Martin Macko, CSc., UO FVT Brno

Ing. Petr Kůsa, Ph.D., GDK Karlovy Vary

prof. Ing. Petr Noskievič, CSc., VŠB-TU FS Ostrava

doc. Ing. František Palčák, CSc., SjF STU v Bratislave

prof. Ing. Jaromír Příhoda, CSc. ÚT AV ČR, v.v.i., Praha

prof. Ing. Jaroslav Purmenský, DrSc., emeritní profesor

prof. RNDr. Miroslav Raab, CSc., emeritní profesor

doc. Ing. Pavel Rumíšek, CSc., FSI VUT v Brně

prof. Ing. Milan Růžička, CSc., FS ČVUT v Praze

doc. Ing. Jiří Sloupenský, CSc., Rieter CZ, s.r.o.

prof. RNDr. Petr Špatenka, CSc., FS ČVUT v Praze

Ing. Pavel Šimák ČEZ, a.s., Jaderná elektrárna Temelín

doc. Ing. Jiří Vejvoda, CSc., Benteler ČR, s.r.o.