ÚŘEDNÍ DESKA

STRÁNKY Úřední deska Fakulty strojní TUL

19.02.2019 Nedoručená pošta - 19.2.2019

23.01.2019 Oznámení - obhajoba disertační práce - Ing. Jan Škoda

14.12.2018 Rozhodnutí děkana o obsazení míst AP ve funkci vedoucí katedry

12.12.2018 Rozhodnutí o obsazení míst na základě VŘ akademických pracovníků a dalších zaměstnanců FS TUL

20.11.2018 Jmenování komise pro obsazení míst AP a seznam uchazečů 

16.10.2018 Výběrové řízení na místo akademického pracovníka - Pozice č. 2

16.10.2018 Výběrové řízení na místo akademického pracovníka - Pozice č. 1

17.09.2018 Vyhlášení VŘ na pozice vedoucích kateder

 

Povinně zveřejňované údaje

Poplatky spojené se studiem - akademický rok 2018/2019

Seznam akreditovaných studijních programů

Seznam akreditovaných oborů pro řízení habilitační a ke jmenování profesorem

Uskutečněná a probíhající habilitační řízení 2013-2018
Uskutečněná a probíhající profesorská řízení 2013-2018


Úřední deska Akademického senátu FS TUL

18.02.2019 Vyhlášení doplňujících voleb do AS FS TUL - komora studentů a do AS TUL - komora studentů za volební okrsek FS TUL

 

Seznam kandidátů do AS FS TUL

Seznam kandidátů  do AS TUL

 

 

Úřední desky jsou umístěny v budově G ve 3. patře.