ÚŘEDNÍ DESKA

Úřední deska Fakulty strojní TUL

07.10.2021 Oznámení - Obhajoba habilitační práce a habilitační přednáška - Ing. Marcel Horák, Ph.D.

06.10.2021 Nedoručená pošta - 6.10 .2021

04.10.2021 Oznámení - obhajoba disertační práce - Ing. Tomáš Tisovský

04.10.2021 Oznámení - státní doktorská zkouška - Ing. Shehab Salem

04.10.2021 Oznámení - státní doktorská zkouška - Dan Herman, M.Sc.

04.10.2021 Oznámení - státní doktorská zkouška - Ing. Jaroslav Pulec

23.09.2021 Oznámení - státní doktorská zkouška - Iuliia Krasnikova

23.092021  Oznámení - státní doktorská zkouška - Ing. Tomáš Kozlok

17.09.2021 Vyhlášení výberového řízení - lektor na katedru obrábení a montáže

 

Povinně zveřejňované údaje

Poplatky spojené se studiem

Seznam akreditovaných studijních programů

Seznam akreditovaných oborů pro řízení habilitační a ke jmenování profesorem

Uskutečněná a probíhající habilitační řízení 2013-2021
Uskutečněná a probíhající profesorská řízení 2013-2021


Úřední deska Akademického senátu FS TUL

 

Volba kandidáta na funkci děkana 2022 až 2026

11.10.2021 Pozvánka na 7. zasedání AS FS TUL dne 20. října 2021 – společné zasedání VR FS TUL a AS FS TUL

11.10.2021 Pozvánka na 8. zasedání AS FS TUL dne 27. října 2021 – volba kandidáta na jmenování děkanem FS TUL

20.04.2021 Vyhláška a organizační pokyny pro volbu kandidáta na funkci děkana
06.10.2021 Dopis předsedy senátu Akademické obci Fakulty strojní TU v Liberci
Kandidát prof. Karel Fraňa, Ph.D.životopis a volební program
Kandidát doc. Ing. Jaromír Moravec, Ph.D. – životopis a volební program 

Pozvánka na setkání akademické obce dne 19. října 2021 od 14.20 hodin

 

Úřední desky jsou umístěny v budově G ve 3. patře.