ÚŘEDNÍ DESKA

Úřední deska Fakulty strojní TUL

04.06.2019 Oznámení - státní doktorská zkouška - RNDr. Zdeněk Kváča

04.06.2019 Oznámení - státní doktorská zkouška - Ing. Jakub Mráz

04.06.2019 Oznámení - státní doktorská zkouška - Ing. Iva Dufková

24.05.2019 Rozhodnutí děkana o přijetí uchazečů na pracovní místo

20.05.2019 Oznámení - státní doktorská zkouška - Ing. Pavel Bartoníček

20.05.2019 Oznámení - obhajoba disertační práce - Ing. Petr Kulhavý

02.05.2019 Jmenování komise pro výběrové řízení

02.05.2019 Rozhodnutí o neobsazení místa na katedru strojírenské technologie

01.04.2019 Oznámení - obhajoba habilitační práce a habilitační přednáška - Ing. Petra Dančová, Ph.D.

01.04.2019 Oznámení - veřejná přednáška v rámci řízení ke jmenování profesorem - doc. Ing. Václav Dvořák,, Ph.D.

01.04.2019 Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení - bakalářské studium

13.03.2019 Vyhlášení výběrového řízení na místo akademického pracovníka

Odborný asistent na katedru energetických zařízení FS TUL

06.03.2019 Vyhlášení výběrového řízení na místa akademických pracovníků

Docent na katedru materiálu FS TUL

Odborný asistent na katedru materiálu FS TUL

Asistent/Odborný asistent/Docent na katedru strojírenské technologie FS TUL - zaměření svařování, pozice č. 1

Asistent/Odborný asistent/Docent na katedru strojírenské technologie FS TUL - zaměření slévárenství, pozice č. 2

Asistent/Odborný asistent na katedru sklářských strojů a robotiky FS TUL

 

Povinně zveřejňované údaje

Poplatky spojené se studiem - akademický rok 2018/2019

Seznam akreditovaných studijních programů

Seznam akreditovaných oborů pro řízení habilitační a ke jmenování profesorem

Uskutečněná a probíhající habilitační řízení 2013-2018
Uskutečněná a probíhající profesorská řízení 2013-2018


Úřední deska Akademického senátu FS TUL

12.06.2019 Pozvánka na 13. zasedání AS FS TUL dne 19. června 2019

Dopis děkana FS TUL
Výroční zpráva o činnosti FS TUL za rok 2018
Žádost o akreditaci NMSP Automobilové inženýrství - k nahlédnutí na DFS
Žádost o akreditaci NMSP Inovační a průmyslové inženýrství - k nahlédnutí na DFS

 

 

Úřední desky jsou umístěny v budově G ve 3. patře.