ÚŘEDNÍ DESKA

Úřední deska Fakulty strojní TUL

16.04.2019 Oznámení - obhajoba disertační práce - Nguyen Van Ha, M.Sc.

16.04.2019 Oznámení - obhajoba disertační práce - Dipl.- Ing. Michael Oeljeklaus

10.04.2019 Oznámení - obhajoba disertační práce - Ing. Ondřej Matúšek

01.04.2019 Oznámení - obhajoba habilitační práce a habilitační přednáška - Ing. Petra Dančová, Ph.D.

01.04.2019 Oznámení - veřejná přednáška v rámci řízení ke jmenování profesorem - doc. Ing. Václav Dvořák,, Ph.D.

01.04.2019 Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení - bakalářské studium

13.03.2019 Vyhlášení výběrového řízení na místo akademického pracovníka

Odborný asistent na katedru energetických zařízení FS TUL

06.03.2019 Vyhlášení výběrového řízení na místa akademických pracovníků

Docent na katedru materiálu FS TUL

Odborný asistent na katedru materiálu FS TUL

Asistent/Odborný asistent/Docent na katedru strojírenské technologie FS TUL - zaměření svařování, pozice č. 1

Asistent/Odborný asistent/Docent na katedru strojírenské technologie FS TUL - zaměření slévárenství, pozice č. 2

Asistent/Odborný asistent na katedru sklářských strojů a robotiky FS TUL

 

Povinně zveřejňované údaje

Poplatky spojené se studiem - akademický rok 2018/2019

Seznam akreditovaných studijních programů

Seznam akreditovaných oborů pro řízení habilitační a ke jmenování profesorem

Uskutečněná a probíhající habilitační řízení 2013-2018
Uskutečněná a probíhající profesorská řízení 2013-2018


Úřední deska Akademického senátu FS TUL

09.04.2019 Zápis z 12. zasedání AS FS TUL dne 3. dubna 2019

10.04.2019 Výsledky opakovaných doplňujících voleb do Akademického senátu Technické univerzity v Liberci, komora studentů za volební okrsek FS TUL


Úřední desky jsou umístěny v budově G ve 3. patře.