ÚŘEDNÍ DESKA

Úřední deska Fakulty strojní TUL

30.09.2020 Výběrové řízení na katedru obrábění a montáže - Odborný asistent - Pozice 1
30.09.2020 Výběrové řízení na katedru obrábění a montáže - Asistent/Odborný asistent - Pozice 2

23.09.2020 Oznámení - veřejná přednáška v rácmi řízení ke jmenování profesorem doc. Ing. Dagmar Měřínské, Ph.D.

22.09.2020 Rozhodnutí o přijetí uchazečů na pracovní místo na základě výběrového řízení

09.09.2020 Obhajoba disertační práce - Ing. Luboš Dittrich

09.09.2020 Státní doktorská zkouška - Ing. Josef Hykl

09.09.2020 Státní doktorská zkouška - Gramoz Cubreli

07.09.2020 Obhajoba disertační práce - Ing. Le Chi Hiep

25.08.2020 Jmenování komise pro VŘ pro obsazování míst akademických pracovníků a Seznam uchazečů

08.07.2020 Výběrová řízení na Fakultu strojní TUL - docent, asistent, odborný asistent, vedoucí katedry - viz úřední deska TUL

01.04.2020 Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení - bakalářský studijní program - Strojírenství

 

Povinně zveřejňované údaje

Poplatky spojené se studiem - akademický rok 2020/2021

Seznam akreditovaných studijních programů

Seznam akreditovaných oborů pro řízení habilitační a ke jmenování profesorem

Uskutečněná a probíhající habilitační řízení 2013-2020
Uskutečněná a probíhající profesorská řízení 2013-2020


Úřední deska Akademického senátu FS TUL

17.09.2020 Zápis z 1. zasední AS FS TUL dne 16. září 2020

 

Úřední desky jsou umístěny v budově G ve 3. patře.