ÚŘEDNÍ DESKA

Úřední deska Fakulty strojní TU v Liberci

 

01.08.2018 Nedoručená pošta - 1. 8. 2018

11.05.2018 Oznámení - Obhajoba habilitační práce a habilitační přednáška Ing. Petra Lepšíka se koná 23. května 2018

11.05.2018 Rozhodnutí o přijetí uchazečů na katedře materiálu

10.05.2018 Zpráva z jednání komise pro VŘ na obsazení míst AP

11.04.2018 Oznámení - profesorská přednáška doc. Ing. Tomáše Víta, Ph.D. na téma "Perspektiva termoakustických zařízení"

03.04.2018 Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení - B2301 Strojní inženýrství

12.03.2018 Zpráva z jednání VK o obsazení míst akademických pracovníků na FS TUL

12.03.2018 Vyhlášení VŘ na místa akademických pracovníků

25.01.2018 Vyhlášení výběrového řízení na místo akademického pracovníka na KVM

20.12.2017 Rozhodnutí děkana o přijetí uchazečů

20.12.2017 Zpráva z jednání výběrové komise

17.10.2017 Řízení ke jmenování profesorem

17.10.2017 Habilitační řízení ke jmenování docentem

 

Poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2017/2018

Seznam akreditovaných studijních programů

Seznam akreditovaných oborů pro řízení habilitační a ke jmenování profesorem

 

Úřední deska Akademického senátu FS TUL
22.06.2018 Zápis  8. zasedná AS FS TUL ze dne 6.června 2018

 

Úřední desky jsou umístěny v budově G ve 3. patře.