Oblasti výzkumu a inovací

MATERIÁLY

MECHANIKA

KONSTRUKCE

TECHNOLOGIE

 

Kontakty uvedeny v nabídkách, případně:

E-mail: RNDr. Iveta Lukášová

Tel.: + 420 48 5353652