Aktuální nabídky

Řešitel: Technická univerzita v Liberci, CxI
Poskytovatel: TA ČR
Program: GAMA
Projekt: PROSYKO

Zařízení pro určování mezních stavů deformace plechů

Zařízení pro analýzu mezních stavů přetvoření při vyšších rychlostech deformace je vhodné pro testování širokého spektra materiálů používaných v průmyslové praxi. Oproti standardním křivkám mezního přetvoření FLC (Forming Limit Curve) zjišťovaných dle normy EN ISO 12004-1 zařízení pracuje s vysokou deformační rychlostí a energií impaktoru.

 

Technické parametry, výhody řešení, příklady využití

 

doc. Ing. Pavel Solfronk, Ph.D.
Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci
katedra strojírenské technologie

E-mail: pavel.solfronk@tul.cz
Tel.: +420 485 353 374

Vysokorychlostní systém navíjení příze pro dopřádací stroje

Nová technologie navíjení příze s centrálním systémem navíjení a individuálním systémem rozvádění, umožňující měnit úhel křížení na cívce podle technologických požadavků. Nová technologie se odlišuje od stávajících centrálních systémů, které umožňují navíjet přízi pouze do rychlosti cca 200 m/min. Jedná se o centrální vysokorychlostní navíjecí systém s individuálním rozváděním příze, který umožňuje programovatelnou změnu úhlu křížení na cívce dle technologických požadavků. Tato technologie navíjení je jedinečná v tom, že pro centrální systém umožňuje zvýšit rychlost navíjení řádově až o 100 %.

 

Způsob vysokorychlostního navíjení příze pro dopřádací stroje je veřejným výsledkem registrovaným na Úřadu průmyslového vlastnictví pod číslem spisu P 306486.

 

Ing. Jan Valtera, Ph.D.
Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci
katedra textilních a jednoúčelových strojů

E-mail: jan.valtera@tul.cz
Tel.: +420 485 353 158