Zařízení pro určování mezních stavů deformace plechů

Zařízení bylo vyvinuto v rámci projektu PROSYKO

Řešitel: Technická univerzita v Liberci, CxI
Poskytovatel: TA ČR
Program: GAMA

 

Zařízení pro analýzu mezních stavů přetvoření při vyšších rychlostech deformace je vhodné pro testování širokého spektra materiálů používaných v průmyslové praxi. Oproti standardním křivkám mezního přetvoření FLC (Forming Limit Curve) zjišťovaných dle normy EN ISO 12004-1 zařízení pracuje s vysokou deformační rychlostí a energií impaktoru.

 

Technické parametry, výhody řešení, příklady využití

 

doc. Ing. Pavel Solfronk, Ph.D.
Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci
katedra strojírenské technologie

E-mail: pavel.solfronk@tul.cz
Tel.: +420 485 353 374