Aktuální nabídky

Řešitel: Technická univerzita v Liberci, CxI
Poskytovatel: TA ČR
Program: GAMA
Projekt: PROSYKO

Zařízení pro určování mezních stavů deformace plechů

Zařízení pro analýzu mezních stavů přetvoření při vyšších rychlostech deformace je vhodné pro testování širokého spektra materiálů používaných v průmyslové praxi. Oproti standardním křivkám mezního přetvoření FLC (Forming Limit Curve) zjišťovaných dle normy EN ISO 12004-1 zařízení pracuje s vysokou deformační rychlostí a energií impaktoru.

 

Technické parametry, výhody řešení, příklady využití

 

doc. Ing. Pavel Solfronk, Ph.D.
Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci
Katedra strojírenské technologie

E-mail: pavel.solfronk@tul.cz
Tel.: +420 485 353 374

Vysokorychlostní systém navíjení příze pro dopřádací stroje

Nová technologie navíjení příze s centrálním systémem navíjení a individuálním systémem rozvádění, umožňující měnit úhel křížení na cívce podle technologických požadavků. Nová technologie se odlišuje od stávajících centrálních systémů, které umožňují navíjet přízi pouze do rychlosti cca 200 m/min. Jedná se o centrální vysokorychlostní navíjecí systém s individuálním rozváděním příze, který umožňuje programovatelnou změnu úhlu křížení na cívce dle technologických požadavků. Tato technologie navíjení je jedinečná v tom, že pro centrální systém umožňuje zvýšit rychlost navíjení řádově až o 100 %.

 

Způsob vysokorychlostního navíjení příze pro dopřádací stroje je veřejným výsledkem registrovaným na Úřadu průmyslového vlastnictví pod číslem spisu P 306486.

 

Ing. Jan Valtera, Ph.D.
Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci
Katedra textilních a jednoúčelových strojů

E-mail: jan.valtera@tul.cz
Tel.: +420 485 353 158

Ortopedická matrace s proměnnou tuhostí

Ortopedická matrace s proměnnou tuhostí umožňuje plynulé nastavení tuhosti nosníků tvořících podporu dřevěnému roštu. Nastavení tuhosti je možné ve dvou zónách, v oblasti ramen a v oblasti pánve. Díky tomu lze vytvarovat profil roštu tak, aby bylo dosaženo správné polohy páteře. Matrace s plynule nastavitelnou tuhostí zvyšuje komfort spánku a je výhodná ze zdravotního hlediska.

 

Ukázka, výhody řešení

 

Ing. Radek Votrubec, Ph.D.

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci
Katedra výrobních systémů a automatizace

E-mail: radek.votrubec@tul.cz

Ekologická technologie vyčesávání pro povrchovou úpravu plstěných struktur

Návrh a optimalizace ekologické technologie vyčesávání pro povrchovou úpravu zaplstěných struktur spočívá především v náhradě stávajícího nástroje pro vyšesávání, který je vyroben z nedostupného přírodního materiálu tj. s kůže chráněného žraloka. Princip uspořádání vyčesávacího nástroje je patentově chráněn. Funkční vzorek byl optimalizován z ohledem na geometrii, vyrobitelnost, montáž a životnost. Pro výrobu funkčního vzorku byly použity moderní technologie a zkušenosti z oblasti materiálů a povrchových úprav. Byla zajištěna patentová ochrana na využívání této technologie. Tímto

 

Ing. Šimon Kovář, Ph.D.

 

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci
Katedra textilních a jednoúčelových strojů

E-mail: simon.kovar@tul.cz