Strojař - UNI

18/ 11 2021

Nová laboratoř průmyslové metrologie podpoří synergie strojírenských technologií

Na naší Katedře obrábění a montáže vzniká ve spolupráci s firmou Zeiss, renomovaným výrobcem a distributorem průmyslové metrologie, laboratoř Průmyslové metrologie.

18/ 6 2021

Já, Finis

Nejen strojařinou se Naši strojaři zabývají.

4/ 6 2021

Technologie na pracovišti je třeba přizpůsobovat potřebám člověka, nikoliv naopak

Problematikou optimalizace pracovního prostředí s důrazem na ergonomii, tedy interakcí mezi lidmi a různými prvky pracovních systémů se již řadu let zabývá katedra výrobních systémů a automatizace Fakulty strojní Technické univ

19/ 1 2021

Barometr českého průmyslu 2021/Q1

"Téma P4.0 ukazuje, kam by měl průmysl a společnost směřovat a vysoké školy by měly tento trend náležitě podpořit ve svých třech rolích.  Téma transferu technologií je ideální pro nastavení vztahů," konstatuje prof. Pavel Němeček z naší fakulty.

22/ 9 2020

Zpracování plechů

Na fakultě strojní se proběhla 10. září konference pořádaná ve spolupráci s Českou společností pro výzkum zpracování plechů.

1/ 6 2020

Geopolymery – materiál 21. století

Na naší Fakultě strojní Technické univerzity v Liberci se zabýváme výzkumem, jak geopolymery zlepšují vlastnosti tradičních materiálů.

1/ 6 2020

Rastrovací elektronový mikroskop (SEM) Tescan Mira 3

Až milionkrát zvětší zkoumaný vzorek. A nabídne rozlišení na úrovni nanometrů. Nejmodernější rastrovací elektronový mikroskop (SEM) Tescan Mira 3 nyní začíná sloužit na katedře strojírenské technologie.<

3/ 4 2020

3D tisk v architektuře

Rychlost, úspora materiálu, ekologie, a přitom rozmanitost tvarů - to si slibuje stavebnictví od technologie 3D tisku. Přesvědčeni o tom jsou i vědci z Technické univerzity v Liberci.

16/ 1 2020

Průmyslová rada FS TUL je významným poradním orgánem děkana fakulty

Zástupci renomovaných podniků poskytují fakultě cennou zpětnou vazbu o potřebách průmyslu.

19/ 12 2019

O studium bioniky mají zájem i strojaři

Příroda nás inspiruje k technickým aplikacím.

26/ 11 2019

Moderní technologie vyžadují prediktivní údržbu

Současné výrobní podniky jsou vybaveny moderními sofistikovanými stroji vyžadujícími nejen odborně vyspělou obsluhu, ale také prediktivní údržbu, vysvětluje proděkan FS TUL Pavel Němeček.

16/ 10 2019

Fakulta strojní opět na MSV v Brně

Naše fakulta se představila 7. -11. října 2019 na brněnském výstavišti.

2/ 10 2019

Recyklace a biodegradabilita – aktuální témata

Recyklace a biodegradabilita – aktuální témata současnosti.

19/ 12 2019

Soutěž Technowizz má nalákat na technické obory.

Studenti budou řešit problémy z praxe.

10/ 9 2019

Liberečtí a němečtí akademici i firmy spolupracují v oboru zpracování plastů

Kooperativní postup při výuce zpracování plastů zvolily Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci, Hochschule Zittau/Görlitz a Technische Universität Dresden.

10/ 9 2019

TUL na veletrhu ITMA

Na světovém veletrhu ITMA zaujala unikátní linka na výrobu kompozitní příze s obsahem nanovláken z Liberce.

14/ 6 2019

Představujeme Vám naše absolventy

Michael Oeljeklaus je hrdý na to, že nyní patří mezi absolventy TUL.

19/ 12 2019

České technické univerzity vytvořily společný katalog kompetencí

Vznikl katalog kompetencí, který firmám zjednoduší orientaci v nabídce výzkumných kapacit a témat.

19/ 12 2019

ŠKODA AUTO otevřela sdílenou laboratoř UNI.Lab při Technické univerzitě v Liberci

Zde se mohou studenti seznámit s tím, jaké jsou možnosti jejich budoucí kariéry ve společnosti ŠKODA AUTO po ukončení studia.

28/ 3 2019

Šestý ročník Strojírenského fóra hostila Fakulta strojní TUL

Tématem byly Moderní výrobní technologie a materiály.

14/ 3 2019

Unikátní studium zaměřené na plasty a kompozity jenom v Liberci

Fakulta strojní nabízí od nového akademického roku 2019/2020 nový navazující magisterský studijní program Technologie plastů a kompozitů.

11/ 12 2018

Cena pro firmu iMK system Františka Manliga

Studenti naší fakulty strojní uspěl v podnikatelském nápadu.

11/ 12 2018

Fakulta strojní oslavila 65 let existence

Říjen ve znamení oslav - naše fakulta byla založena v roce 1953.

11/ 12 2018

Naše fakulta vystavovala na MSV v Brně

Tradičně již od roku 2012.

18/ 9 2018

Elišku nahradila Markétka

Studenti se svou formulí udělali velký krok kupředu.

15/ 6 2018

Studentka uspěla s návrhem konstrukčního řešení

Z golfového vozíku vás už záda bolet nebudou.

23/ 4 2018

3D tištěná versus obráběná?

MM Průmyslové spektrum – duben 2018.

26/ 3 2018

Obráběcí centrum Hermle C 250 na TUL

Studenti a obrábění v pěti osách.

28/ 8 2017

Příprava doktorských studijních programů

Projekty byly zahájeny v květnu 2017 a budou ukončeny v roce 2022.

24/ 8 2017

V projektu EQUINOX hledáme náhrady nerezové oceli

Mezinárodní setkání odborníků na naší fakultě.

8/ 8 2017

Spolupráce s průmyslem je pro naši fakultu samozřejmostí

Stále více podniků má zájem o spolupráci s akademickými vědeckými a výzkumnými pracovišti.

11/ 7 2017

Fakulta uspěla v kreditové mobilitě

V rámci výzvy KA 2017 byly podpořeny 3 mezinárodní projekty.

22/ 5 2017

Zkušenosti naší absolventky ve ŠKODA AUTO

Ing. Selma Kunosic úspěšně ukončila studium v roce 2016.

28/ 3 2017

Přeshraniční spolupráce ve výuce

Zahraniční profesoři přednášeli na naší fakultě

13/ 12 2016

Mise našich akademiků v USA

Impuls pro další spolupráci

30/ 11 2016

Naši fakultu zaměstnavatelé oceňují

Fakulta strojní TU v Liberci obsadila čtvrté místo mezi 20 nejlépe hodnocenými vysokými školami.

28/ 11 2016

EQUINOX

Fakulta strojní je členem 11 členného mezinárodního týmu projektu financovaného v rámci programu Horizont 2020.

9/ 11 2016

Výzkum v oblasti využití pokročilých kompozitních materiálů do automobilových sedaček

Další ocenění našich mladých výzkumníků za výzkum v oblasti využití pokročilých kompozitních materiálů do automobilových sedaček.

 

3/ 10 2016

BauQu - Projekt přeshraniční spolupráce

Vybudování partnerství v oblasti výzkumu techniky budov ke vzdělávání vědeckých následovníků v příhraničním regionu.

16/ 9 2016

Letní univerzita v elektrárně Temelín

Studentům technických vysokých škol s vážným zájmem o jadernou energetiku nabízí každoročně Skupina ČEZ možnost zúčastnit se Letní univerzity.

14/ 7 2016

Naši strojaři úzce spolupracují s průmyslem

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci, patří mezi vědecká pracoviště, kde spolupráce s průmyslem skutečně funguje.

16/ 6 2016

GREK - Projekt přeshraniční spolupráce

Fakulta strojní zahájila řešení prvního projektu podpořeného ze strukturálních fondů v období 2014-2020.

13/ 4 2016

Společnost ČEZ, a.s. je významným partnerem naší fakulty

Smluvní partnerství se datuje již od roku 2009.

10/ 12 2015

Den otevřených dveří podpořily firmy

Ve středu 9. prosince jsme na naší fakultě přivítali zájemce o studium.

 

25/ 11 2015

MOSTY našich studentů

Studenti Fakulty strojní TU v Liberci zabodovali v mezinárodní soutěži.

29/ 9 2015

57. ročník Strojírenského veletrhu v Brně

Strojaři na veletrhu v Brně zaujali.

18/ 9 2015
30/ 7 2015

Experimentální testování sedaček

Naši mladí vědci byli oceněni za výzkum v oblasti experimentálního testování sedaček.

19/ 6 2015

Výrobní technika na vysokých školách

Naše katedry - katedra výrobních systémů a automatizace a katedra sklářských strojů a robotiky - společně s pracovišti ze strojních fakult v Brně a Ostravě představily svůj odborný profil.

2/ 6 2015

Fakulta strojní na veletrhu NAFSA 2015

Fakulta strojní na veletrhu prezentovala studijní nabídky a příležitosti spolu s dalšími osmi českými univerzitami.

5/ 5 2015

Memorandum o spolupráci s KMUT North Bangkok

Fakulta strojní TU v Liberci zahájila dlouhodobou spolupráci s King Mongkut´s University of Technology North Bangkok, Thailand.

28/ 4 2015

Trendy kovového 3D tisku

První ročník odborného semináře "Trendy kovového 3D tisku" byl úspěšný a těšil se zájmu více než 100 účastníků z průmyslové a odborné praxe.

3/ 12 2014

Výrobní systémy dnes a zítra

Ve dnech 20.- 21. listopadu 2014 se uskutečnil 8. ročník mezinárodní konference Manufacturing Systems Today and Tomorrow 2014, která tradičně poskytuje prostor pro setkávání a výměnu zkušeností odborníků z průmyslové a akademické sféry.

22/ 11 2014

56. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně

Letošní 56. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně probíhal od 29. září do 3. října. Expozice TUL zastoupená naší fakultou byla součástí pavilonu A1, který byl již popáté zaměřen na prezentaci výzkumných aktivit vysokých škol.

16/ 10 2014

Naši akademici zabodovali

Kompozity s bioplnivy - budoucnost mnoha průmyslových odvětví.
Vědecko-výzkumný tým fakulty strojní pod vedením profesora Petra Lenfelda úspěšně ukončil projekt, který podpořila Technologická agentura České republiky.