Strojař - UNI

přidáno dne: 26. 3. 2018

Studenti a obrábění v pěti osách.


přidáno dne: 28. 8. 2017

Projekty byly zahájeny v květnu 2017 a budou ukončeny v roce 2022.


přidáno dne: 24. 8. 2017

Mezinárodní setkání odborníků na naší fakultě.


přidáno dne: 8. 8. 2017

Stále více podniků má zájem o spolupráci s akademickými vědeckými a výzkumnými pracovišti.


přidáno dne: 11. 7. 2017

V rámci výzvy KA 2017 byly podpořeny 3 mezinárodní projekty.


přidáno dne: 22. 5. 2017

Ing. Selma Kunosic úspěšně ukončila studium v roce 2016.


přidáno dne: 28. 3. 2017

Zahraniční profesoři přednášeli na naší fakultě


přidáno dne: 13. 12. 2016

Impuls pro další spolupráci


přidáno dne: 30. 11. 2016

Fakulta strojní TU v Liberci obsadila čtvrté místo mezi 20 nejlépe hodnocenými vysokými školami.


přidáno dne: 28. 11. 2016

Fakulta strojní je členem 11 členného mezinárodního týmu projektu financovaného v rámci programu Horizont 2020.


přidáno dne: 9. 11. 2016

Další ocenění našich mladých výzkumníků za výzkum v oblasti využití pokročilých kompozitních materiálů do automobilových sedaček.

 


přidáno dne: 3. 10. 2016

Vybudování partnerství v oblasti výzkumu techniky budov ke vzdělávání vědeckých následovníků v příhraničním regionu.


přidáno dne: 16. 9. 2016

Studentům technických vysokých škol s vážným zájmem o jadernou energetiku nabízí každoročně Skupina ČEZ možnost zúčastnit se Letní univerzity.


přidáno dne: 14. 7. 2016

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci, patří mezi vědecká pracoviště, kde spolupráce s průmyslem skutečně funguje.


přidáno dne: 16. 6. 2016

Fakulta strojní zahájila řešení prvního projektu podpořeného ze strukturálních fondů v období 2014-2020.


přidáno dne: 13. 4. 2016

Smluvní partnerství se datuje již od roku 2009.


přidáno dne: 10. 12. 2015

Ve středu 9. prosince jsme na naší fakultě přivítali zájemce o studium.

 


přidáno dne: 25. 11. 2015

Studenti Fakulty strojní TU v Liberci zabodovali v mezinárodní soutěži.


přidáno dne: 29. 9. 2015

Strojaři na veletrhu v Brně zaujali.


přidáno dne: 18. 9. 2015

Co přinesl další ročník?


přidáno dne: 30. 7. 2015

Naši mladí vědci byli oceněni za výzkum v oblasti experimentálního testování sedaček.


přidáno dne: 19. 6. 2015

Naše katedry - katedra výrobních systémů a automatizace a katedra sklářských strojů a robotiky - společně s pracovišti ze strojních fakult v Brně a Ostravě představily svůj odborný profil.


přidáno dne: 2. 6. 2015

Fakulta strojní na veletrhu prezentovala studijní nabídky a příležitosti spolu s dalšími osmi českými univerzitami.


přidáno dne: 5. 5. 2015

Fakulta strojní TU v Liberci zahájila dlouhodobou spolupráci s King Mongkut´s University of Technology North Bangkok, Thailand.


přidáno dne: 28. 4. 2015

První ročník odborného semináře "Trendy kovového 3D tisku" byl úspěšný a těšil se zájmu více než 100 účastníků z průmyslové a odborné praxe.


přidáno dne: 3. 12. 2014

Ve dnech 20.- 21. listopadu 2014 se uskutečnil 8. ročník mezinárodní konference Manufacturing Systems Today and Tomorrow 2014, která tradičně poskytuje prostor pro setkávání a výměnu zkušeností odborníků z průmyslové a akademické sféry.


přidáno dne: 22. 11. 2014

Letošní 56. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně probíhal od 29. září do 3. října. Expozice TUL zastoupená naší fakultou byla součástí pavilonu A1, který byl již popáté zaměřen na prezentaci výzkumných aktivit vysokých škol.


přidáno dne: 16. 10. 2014

Kompozity s bioplnivy - budoucnost mnoha průmyslových odvětví.
Vědecko-výzkumný tým fakulty strojní pod vedením profesora Petra Lenfelda úspěšně ukončil projekt, který podpořila Technologická agentura České republiky.