Informace a formuláře

Individuální studijní plán - vzor

 

Roční studijní plán - vzor

 

Roční hodnoceni - vzor

 

 

Tabulka pro hodnocení publikační činnosti - vzor

 

Zápis o zkoušce doktorského studia - vzor

 

Státní doktorská zkouška - přihláška

 

Individual Study Plan

 

Annual Study Plan

 

Annual Assessment

 

Examination Record

 

Jednotná úprava disertačních prací

 

Obhajoba disertační práce - informace

 

Důležité termíny

Kontrola plnění zkoušek:

  • 30.listopad
  • 30. červen

Odevzdání tabulky pro hodnocení publikační činnosti:

  • 31. prosinec
  • 30. červen

Zápis ke studiu:

  • 31. říjen