Informace a formuláře

Individuální studijní plán - vzor 2018

Roční studijní plán - vzor 2019

Roční hodnoceni - vzor 2019

Tabulka pro hodnocení publikační činnosti - vzor

Zápis o zkoušce doktorského studia - vzor

Státní doktorská zkouška - přihláška

Jednotná úprava disertačních prací

Obhajoba disertační práce - informace

Information and Applications

Individual Study Plan - 2018

Application for State Doctoral Examination

Annual Study Plan - 2019

Annual Assessment - 2019

Examination Record

Table for the evaluation concerning  publication activities

Guidebook for new PhD students at TUL

Důležité termíny

Kontrola plnění zkoušek:

 • 30.listopad
 • 30. červen

Odevzdání tabulky pro hodnocení publikační činnosti:

 • 31. prosinec
 • 30. červen

Zápis ke studiu:

 • 31. říjen

Adaptační příručka pro studenty doktorského studia

Průvodce zejména pro nové studenty doktorandy na TUL

Semináře pro studenty doktorského studia

Semináře FS plánované na akademický rok 2019/2020:

 • Průmyslová práva a rešerše v databázích - 13. 11. 2019 9:00 - 11:00, budova G, 2. patro, KMP, místnost G 2041
 • Problematika publikování vědeckých článků - 20. 11. 2019 9:00 - 11:00, budova G, 2. patro, KMP, místnost G 2041
 • Pokročilé vyhledávání a analýza patentů
 • Advanced Patent Search and Analysis
 • Scientific writing for doctoral students - Part I Abstract
 • Scientific writing for doctoral students - Part II Introduction to a research article
 • Scientific writing for doctoral students - Part III Conclusions/ Discussion sections
 • Teorie vědy
 • Statistické vyhodnocení experimentu

 

Doktorandi FS TUL se mohou účastnit i dalších seminářů níže uvedených projektů TUL:

RoLiZ 4.0 - Rozvoj lidských zdrojů TUL pro zvyšování relevance, kvality a přístupu ke vzdělání v podmínkách Průmyslu 4.0

Anotace seminářů

Efektivní proces transferu technologií na Technické univerzitě v Liberci

Seznam seminářů

Další vzdělávací akce:

Project management skills for starting researchers (EN) - 5. 11. 2019

 

Proběhlo:

Jazykové kurzy

Kurzy anglického jazyka pro doktorandy nových DSP budou zahájeny 1. 11. 2019.

Čas konání: 

 • pondělí 17:30 - 19:00 - začátečníci
 • středa 11:00 - 12:30 - pokročilý

Místo konání: TUL, budova C, přízemí, KEZ.

 

Nabídka Vnitřní jazykové školy TUL

Kurzy cizích jazyků

Setkání s proděkanem

Témata:

 • Mapování a naplňování potřeb doktorandů FS TUL - (proběhlo 30. 10. 2019)
 • Informace o studiu pro studenty 1. ročníku DSP, sestavení individuálního studijního plánu (ISP) - (proběhlo 22. 10. 2019) 
 • Jak se připravit na kolokvium – informace pro studenty 1. ročníku DSP (proběhlo 12. 6. 2019)
 • Mapování aktuálních potřeb doktorandů FS TUL (proběhlo 17. 4. 2019)

Kolokvium 2019

Kolokvium neboli veřejná rozprava o zaměření disertační práce před odbornou komisí (viz směrnice děkana č. 
3/2018, část III, čl. 12) studentů 1. ročníku DSP proběhla dle stanoveného harmonogramu ve dnech 24. - 27. 9. 2019.