Informace a formuláře

Nabídka seminářů pro doktorandy v zimním semestru ak. roku 2018/2019

Individuální studijní plán - vzor 2018

Roční studijní plán - vzor

Roční hodnoceni - vzor

Tabulka pro hodnocení publikační činnosti - vzor

Zápis o zkoušce doktorského studia - vzor

Státní doktorská zkouška - přihláška

Jednotná úprava disertačních prací

Obhajoba disertační práce - informace

Information and Applications

Individual Study Plan - 2018

Application for State Doctoral Examination

Annual Study Plan

Annual Assessment

Examination Record

Důležité termíny

Kontrola plnění zkoušek:

  • 30.listopad
  • 30. červen

Odevzdání tabulky pro hodnocení publikační činnosti:

  • 31. prosinec
  • 30. červen

Zápis ke studiu:

  • 31. říjen

Adaptační příručka pro studenty doktorského studia

Průvodce zejména pro nové studenty doktorandy na TUL