Informace a formuláře

Individuální studijní plán - vzor 2018

Roční studijní plán - vzor

Roční hodnoceni - vzor

Tabulka pro hodnocení publikační činnosti - vzor

Zápis o zkoušce doktorského studia - vzor

Státní doktorská zkouška - přihláška

Jednotná úprava disertačních prací

Obhajoba disertační práce - informace

Information and Applications

Individual Study Plan - 2018

Application for State Doctoral Examination

Annual Study Plan

Annual Assessment

Examination Record

Důležité termíny

Kontrola plnění zkoušek:

 • 30.listopad
 • 30. červen

Odevzdání tabulky pro hodnocení publikační činnosti:

 • 31. prosinec
 • 30. červen

Zápis ke studiu:

 • 31. říjen

Adaptační příručka pro studenty doktorského studia

Průvodce zejména pro nové studenty doktorandy na TUL

 

Semináře pro studenty doktorského studia

Semináře plánované pro letní semestr 2018/2019 (květen-červen):

 

 

Semináře plánované na zimní semestr 2019/2020:

 

 • Teorie vědy
 • Tvorba literární rešerše vědecké práce
 • Statistické vyhodnocení experimentu
 • Druhé kolo seminářů realizovaných v akad. roce 2018/2019 
  • Problematika publikování vědeckých článků
  • Scientific writing for doctoral students - Part I Abstract
  • Scientific writing for doctoral students - Part II Introduction to a research article
  • Scientific writing for doctoral students - Part III Conclusions/ Discussion sections
  • Průmyslová práva a rešerše v databázích
  • Protecting inventions abroad in English
  • Pokročilé vyhledávání a analýza patentů
  • Advanced Patent Search and Analysis
  • Anglický jazyk pro doktorandy FS TUL

 

Doktorandi FS TUL se mohou účastnit i dalších seminářů níže uvedených projektů TUL:

 

RoLiZ 4.0 - Rozvoj lidských zdrojů TUL pro zvyšování relevance, kvality a přístupu ke vzdělání v podmínkách Průmyslu 4.0

Harmonogram seminářů pro letní semestr akad. r. 2018/2019 

Anotace seminářů

V aktuální nabídce jsou semináře jako např.:

 • Úvod do vzdělávání dospělých
 • Role pedagoga ve vzdělávání dospělých
 • Praktická výuka anglického jazyka pro akademické pracovníky
 • Pedagogická psychologie
 • Sociální psychologie
 • Asertivita
 • aj.

 

Efektivní proces transferu technologií na Technické univerzitě v Liberci

Seznam seminářů

 

Setkání s proděkanem

Témata:

 

 • Jak se připravit na kolokvium – informace pro studenty 1. ročníku DSP (12. 6. 2019 od 13:00, budova G 4.patro, zasedací místnost FP)
 • Mapování aktuálních potřeb doktorandů FS TUL (proběhlo 17. 4. 2019)
 • Struktura vědeckého článku (říjen)
 • Jak sestavit individuální studijní plán (ISP) dle směrnice děkana (říjen)
 • Setkání s doktorandy – stav naplňování potřeb doktorandů definovaných na setkání dne 17. 4. 2019 (říjen)