Informace a formuláře

Individuální studijní plán - vzor 2018

Roční studijní plán - vzor 2019

Roční hodnoceni - vzor 2019

Tabulka pro hodnocení publikační činnosti - vzor

Zápis o zkoušce doktorského studia - vzor

Státní doktorská zkouška - přihláška

Jednotná úprava disertačních prací

Obhajoba disertační práce - informace

Information and Applications

Individual Study Plan - 2018

Application for State Doctoral Examination

Annual Study Plan - 2019

Annual Assessment - 2019

Examination Record

Table for the evaluation concerning  publication activities

Guidebook for new PhD students at TUL

Důležité termíny

Kontrola plnění zkoušek:

 • 30.listopad
 • 30. červen

Odevzdání tabulky pro hodnocení publikační činnosti:

 • 31. prosinec
 • 30. červen

Zápis ke studiu:

 • 31. říjen

Adaptační příručka pro studenty doktorského studia

Průvodce zejména pro nové studenty doktorandy na TUL

Semináře pro studenty doktorského studia

Semináře FS pro akademický rok 2019/2020:

​Plánované semináře:

 • Scientific writing for doctoral students - Part I Abstract - 18. 2. 2020
 • Scientific writing for doctoral students - Part II Introduction to a research article - 19. 2. 2020
 • Scientific writing for doctoral students - Part III Conclusions/ Discussion sections - 20. 2. 2020
 • Pokročilé vyhledávání a analýza patentů
 • Advanced Patent Search and Analysis

Realizované semináře:

 

Doktorandi FS TUL se mohou účastnit i dalších seminářů níže uvedených projektů TUL:

RoLiZ 4.0 - Rozvoj lidských zdrojů TUL pro zvyšování relevance, kvality a přístupu ke vzdělání v podmínkách Průmyslu 4.0

Anotace seminářů

Efektivní proces transferu technologií na Technické univerzitě v Liberci

Seznam seminářů

 

 

Jazykové kurzy

Kurzy anglického jazyka pro doktorandy nových DSP budou zahájeny 1. 11. 2019.

Čas konání: 

 • pondělí 17:30 - 19:00 - začátečníci
 • středa 11:00 - 12:30 - pokročilý

Místo konání: TUL, budova C, přízemí, KEZ.

 

Nabídka Vnitřní jazykové školy TUL

Kurzy cizích jazyků