Informace a formuláře

Individuální studijní plán - vzor

Roční studijní plán - vzor

Roční hodnoceni - vzor

Tabulka pro hodnocení publikační činnosti - vzor

Zápis o zkoušce doktorského studia - vzor

Státní doktorská zkouška - přihláška

 

Jednotná úprava disertačních prací

Obhajoba disertační práce - informace

Žádost o obhajobu disertační práce - vzor

 

Information and Applications

Individual Study Plan

Application for State Doctoral Examination

Application for Defence of PhD. Thesis

Annual Study Plan

Annual Assessment

Examination Record

Table for the evaluation concerning  publication activities

Guidebook for new PhD students at TUL

Webinars for PhD students - Elsevier - Research Academy

Colloquium 2020 - schedule

Důležité termíny

Kontrola plnění zkoušek:

  • 30.listopad
  • 30. červen

Odevzdání tabulky pro hodnocení publikační činnosti:

  • 31. prosinec
  • 30. červen

Zápis ke studiu:

  • 31. říjen

Adaptační příručka pro studenty doktorského studia

Průvodce zejména pro nové studenty doktorandy na TUL

Semináře pro studenty doktorského studia / Seminars for PhD students:

 

Doktorandi FS TUL se mohou účastnit i dalších seminářů níže uvedených projektů TUL:

První pomoc pro doktorandy

Seznam seminářů

RoLiZ 4.0 - Rozvoj lidských zdrojů TUL pro zvyšování relevance, kvality a přístupu ke vzdělání v podmínkách Průmyslu 4.0

Anotace seminářů

Efektivní proces transferu technologií na Technické univerzitě v Liberci

Seznam seminářů

 

Webináře užitečné pro studenty doktorského studia

Nakladatelství Elsevier v rámci své Research Academy poskytuje webináře orientované na problematiku akademického psaní, publikování výsledků vědecké práce a dalších souvisejících témat. Webináře jsou vhodné pro rozvíjení akademických dovedností doktorandů.

Webináře Elsevier - Research Academy

 

Jazykové kurzy

Kurzy anglického jazyka pro doktorandy DSP:

Čas konání: 

  • úterý 13:00 - 14:30 - začátečníci
  • úterý 14:40 - 16:10 - pokročilý

Místo konání: TUL, budova C, přízemí, KEZ.

 

Nabídka Vnitřní jazykové školy TUL

Kurzy cizích jazyků

 

Kolokvium 2020

V září 2020 proběhne kolokvium doktorandů 1. ročníků o zaměření disertační práce před odbornou komisí. 

Datum a čas konání:
pondělí 21. 9. 2020 – DSP Technologie a materiály - doktorandi KMT
čtvrtek 24. 9. 2020 – DSP Aplikovaná mechanika, Stavba strojů a zařízení, Technologie a materiály – ostatní doktorandi

Místo konání:
Budova G, 2. patro, KSR, místnost 203.

 

Kolokvium je veřejné, odborná veřejnost je srdečně zvána.