Státní závěrečné zkoušky

Termín promocí absolventů FS (SZZ červen a září 2020)  - 22. září 2020.

Složení komisí - SZZ - B2301 Strojní inženýrství - září 2020

Časové harmonogramy SZZ - B2301 Strojní inženýrství - září 2020

Pravidla pro úpravu a zpracování BP a DP

Šablona - prezentace FS TUL

Jednotná úprava bakalářských a diplomových prací

Tisk dokumentů a vázání závěrečných prací

Tematické okruhy ke SZZ pro bakalářský program B2301 Strojní inženýrství

MECHANIKA

STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

NAUKA O MATERIÁLU

KONSTRUOVÁNÍ A ČÁSTI STROJŮ A MECHANIZMŮ