Státní závěrečné zkoušky

Složení komise - SZZ - B0715A270008 Strojírenství - červen 2020

Složení komisí - SZZ - N2301 Strojní inženýrství - červen 2020

Státní závěrečné zkoušky - bakalářské studium a magisterské studium - červen 2020 - aktualizováno

Státní závěrečné zkoušky - bakalářské studium - srpen (září) 2020 - aktualizováno

Pravidla pro úpravu a zpracování BP a DP

Šablona - prezentace FS TUL

Jednotná úprava bakalářských a diplomových prací

Tisk dokumentů a vázání závěrečných prací

Tematické okruhy ke SZZ pro bakalářský program B2301 Strojní inženýrství

MECHANIKA

STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

NAUKA O MATERIÁLU

KONSTRUOVÁNÍ A ČÁSTI STROJŮ A MECHANIZMŮ