Státní závěrečné zkoušky

Zkušební komise - SZZ - srpen 2017


Harmonogram SZZ - srpen 2017 - KST, KOM, KTS, KSA, KSP

 

Pravidla pro úpravu a zpracování BP a DP

Jednotná úprava bakalářských a diplomových prací

 

Metodika zpracování bakalářských a diplomových prací

Tematické okruhy ke SZZ pro BSP B2301

MECHANIKA

 

STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

 

NAUKA O MATERIÁLU

 

KONSTRUOVÁNÍ A ČÁSTI STROJŮ A MECHANIZMŮ