Státní závěrečné zkoušky

 

Promoce absolventů FS TUL  z února a června 2018 se konají ve čtvrtek 28. června 2018. Informace ZDE.

Zkušební komise - SZZ - červen 2018

Informace - státní závěrečné zkoušky - bakalářské studium - srpen 2018

Informace - státní závěrečné zkoušky - magisterské studium - červen 2018

Pravidla pro úpravu a zpracování BP a DP

Jednotná úprava bakalářských a diplomových prací

Metodika zpracování bakalářských a diplomových prací

Tisk dokumentů a vázání závěrečných prací

Tematické okruhy ke SZZ pro BSP B2301

MECHANIKA

STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

NAUKA O MATERIÁLU

KONSTRUOVÁNÍ A ČÁSTI STROJŮ A MECHANIZMŮ