Státní závěrečné zkoušky

Termín promoce pro absolventy BSP a NMSP z ledna a května 2019 je 14. června 2019 - INFORMACE

Termín promoce pro absolventy BSP ze srpna 2019 bude upřesněn.

 

Složení komisí - státní závěrečné zkoušky - NMSP a MSP - květen 2019

Informaci o časových harmonogramech poskytnou příslušné katedry.

 

Státní závěrečné zkoušky BSP - srpen 2019 - informace

Pravidla pro úpravu a zpracování BP a DP

Jednotná úprava bakalářských a diplomových prací

Metodika zpracování bakalářských a diplomových prací

Tisk dokumentů a vázání závěrečných prací

Tematické okruhy ke SZZ pro BSP B2301

MECHANIKA

STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

NAUKA O MATERIÁLU

KONSTRUOVÁNÍ A ČÁSTI STROJŮ A MECHANIZMŮ