Státní závěrečné zkoušky

 

Harmonogramy - státní závěrečné zkoušky - B2301 Strojní inženýrství - KSP

 

Harmonogram - státní závěrečné zkoušky - B2301 Strojní inženýrství - KTS

 

Harmonogram - státní závěrečné zkoušky - B2301 Strojní inženýrství - KSA

 

Harmonogram - státní závěrečné zkoušky - B2301 Strojní inženýrství - KEZ

 

Složení komisí - státní závěrečné zkoušky - srpen / září 2021

 

Předpokládaný datum promoce pro absolventy B2301 Strojní inženýrství  je 22. září 2021.

 

Pravidla pro úpravu a zpracování BP a DP

 

Šablona - prezentace FS TUL

Jednotná úprava bakalářských a diplomových prací

 

Tematické okruhy ke SZZ pro bakalářský studijní program B2301 Strojní inženýrství

MECHANIKA

STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

NAUKA O MATERIÁLU

KONSTRUOVÁNÍ A ČÁSTI STROJŮ A MECHANIZMŮ

 

Tematické okruhy ke SZZ pro bakalářský studijní program B0715A270008 Strojírenství

MECHANIKA

STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

NAUKA O MATERIÁLU

KONSTRUOVÁNÍ A ČÁSTI STROJŮ A MECHANIZMŮ