Státní závěrečné zkoušky

Termíny SZZ  - únor 2022:

 

B2301 Strojní inženýrství - 3. 2. 2022

B0715A270008 Strojírenství - 3.2.2022

N2301 Strojní inženýrství - Konstrukce strojů a zařízení - 1. 2. 2022

N2301 Strojní inženýrství - Strojírenská technologie a materiály - 1.2.2022

 

 

 

Informace - státní závěrečné zkoušky - leden (únor) 2022

 

Pravidla pro úpravu a zpracování BP a DP

 

Šablona - prezentace FS TUL

Jednotná úprava bakalářských a diplomových prací

 

Tematické okruhy ke SZZ pro bakalářský studijní program B2301 Strojní inženýrství

MECHANIKA

STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

NAUKA O MATERIÁLU

KONSTRUOVÁNÍ A ČÁSTI STROJŮ A MECHANIZMŮ

 

Tematické okruhy ke SZZ pro bakalářský studijní program B0715A270008 Strojírenství

MECHANIKA

STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

NAUKA O MATERIÁLU

KONSTRUOVÁNÍ A ČÁSTI STROJŮ A MECHANIZMŮ

 

Tematické okruhy ke SZZ - navazující magisterské studijní programy

N0722A270001 - TECHNOLOGIE PLASTŮ A KOMPOZITŮ

 

N0715A270019 - KONSTRUKCE STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

 

N0715A270015 - MATERIÁLY A TECHNOLOGIE

 

N0788A270004 - INOVAČNÍ A PRŮMYSLOVÉ INŽENÝRSTVÍ

 

N0715A270020 - APLIKOVANÁ MECHANIKA

 

N0716A270006 - AUTOMOBILOVÉ INŽENÝRSTVÍ