Státní závěrečné zkoušky

Termín promoce pro absolventy BSP a NMSP z ledna a května 2019 je 14. června 2019.

Termín promoce pro absolventy BSP ze srpna 2019 bude upřesněn.

 

Státní závěrečné zkoušky BSP - srpen 2019 - informace

Státní závěrečné zkoušky NMSP  - květen 2019 - informace

 

Pravidla pro úpravu a zpracování BP a DP

Jednotná úprava bakalářských a diplomových prací

Metodika zpracování bakalářských a diplomových prací

Tisk dokumentů a vázání závěrečných prací

Tematické okruhy ke SZZ pro BSP B2301

MECHANIKA

STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

NAUKA O MATERIÁLU

KONSTRUOVÁNÍ A ČÁSTI STROJŮ A MECHANIZMŮ