Státní závěrečné zkoušky

Termín promoce pro absolventy bakalářského studia (SZZ v srpnu 2018) je 21.9.2018.

 

Harmonogramy SZZ - bakalářské studium - srpen 2018

 

Zkušební komise - SZZ - bakalářské studium - srpen 2018

 

Informace - státní závěrečné zkoušky - bakalářské studium - srpen 2018

Pravidla pro úpravu a zpracování BP a DP

Jednotná úprava bakalářských a diplomových prací

Metodika zpracování bakalářských a diplomových prací

Tisk dokumentů a vázání závěrečných prací

Tematické okruhy ke SZZ pro BSP B2301

MECHANIKA

STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

NAUKA O MATERIÁLU

KONSTRUOVÁNÍ A ČÁSTI STROJŮ A MECHANIZMŮ