Státní závěrečné zkoušky

Termín promoce pro absolventy BSP ze srpna 2019 - 4. října 2019.

 

Státní závěrečné zkoušky - bakalářské studium - srpen 2019 - KOMISE

 

Harmonogramy SZZ - bakalářské studium - KSR, KTS, KST, KSP.

Pravidla pro úpravu a zpracování BP a DP

Jednotná úprava bakalářských a diplomových prací

Metodika zpracování bakalářských a diplomových prací

Tisk dokumentů a vázání závěrečných prací

Tematické okruhy ke SZZ pro bakalářský program B2301 Strojní inženýrství

MECHANIKA

STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

NAUKA O MATERIÁLU

KONSTRUOVÁNÍ A ČÁSTI STROJŮ A MECHANIZMŮ