Navazující magisterské studijní programy

Technologie plastů a kompozitů

Materiály a technologie

Konstrukce strojů a zařízení

Aplikovaná mechanika

Inovační a průmyslové inženýrství

Automobilové inženýrství

 

 • Forma studia - prezenční, kombinovaná

Standardní doba studia je 2 roky. Úspěšným vykonáním státní závěrečné zkoušky, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce, získá absolvent NMSP akademický titul "inženýr" - ve zkratce Ing. uváděné před jménem.

 

 

Studijní plán - TECHNOLOGIE PLASTŮ A KOMPOZITŮ

Studijní plán - MATERIÁLY A TECHNOLOGIE

Studijní plán - KONSTRUKCE STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

Studijní plán - APLIKOVANÁ MECHANIKA

Studijní plán - INOVAČNÍ A PRŮMYSLOVÉ INŽENÝRSTVÍ

Studijní plán - AUTOMOBILOVÉ INŽENÝRSTVÍ

 

 

 

N2301 Strojní inženýrství  - pouze na dostudování

 

 • Forma studia - prezenční, kombinovaná


Standardní doba studia je 2 roky. Navazující magisterský studijní program je určen pro absolventy technicky zaměřeného bakalářského studijního programu. Úspěšným vykonáním státní závěrečné zkoušky, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce, získá absolvent akademický titul "inženýr" - ve zkratce Ing. uváděné před jménem.

 

Obor: KONSTRUKCE STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

 

Zaměření:

 • Textilní a jednoúčelové stroje
 • Sklářské stroje a robotika
 • Výrobní stroje
 • Motorová vozidla
 • Energetická zařízení
 • Přístrojová technika

 

Obor: STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE A MATERIÁLY

Zaměření:

 • Zpracování plastů
 • Slévárenství, svařování a tváření kovů
 • Materiálové inženýrství
 • Obrábění a montáž

 

Obor: VÝROBNÍ SYSTÉMY A PROCESY

Zaměření:

 • Výrobní systémy
 • Automatizované systémy řízení

 

Obor: INOVAČNÍ INŽENÝRSTVÍ

Zaměření:

 • Inovace výrobků

 

STUDIJNI PLÁN - KONSTRUKCE STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

STUDIJNÍ PLÁN - STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE A MATERIÁLY

STUDIJNÍ PLÁN - VÝROBNÍ SYSTÉMY A PROCESY

STUDIJNÍ PLÁN - INOVAČNÍ INŽENÝRSTVÍ