Úvod

Fakulta strojní (FS) byla založena v roce 1953 a svým zaměřením je významnou výzkumně orientovanou institucí, která dosahuje velmi zajímavých výsledků a výstupů ve vědě a výzkumu, poskytuje špičkové a moderní vzdělávání napříč celým spektrem průmyslových oborů a oblastí. Jednou z takových oblastí je i oblast zpracování plastů a kompozitů, ve kterých je ojedinělou fakultou v České republice. V poslední době se orientuje i na oblast biopolymerů a biokompozitů, zejména na návrh materiálových složení, stejně jako na hodnocení jejich stárnutí a následnou biodegradaci.

 

Nové přístupy a výzkum v oblasti obnovitelných materiálů jsou důležité zejména z hlediska environmentální ochrany, zachování kvality života a udržitelnosti. Letní škola 2020 je vzhledem k požadavkům moderní společnosti zaměřena na biopolymery, biokompozity a bioniku. Účastník letní školy bude seznámen se základní problematikou těchto materiálů a to včetně laboratorní přípravy, modifikace a výroby jednotlivých dílů a struktur. U připravených zkušebních vzorků budou experimentálně hodnoceny vybrané fyzikální, mechanické a termické vlastnosti. Dále bude v rámci letní školy nastíněn moderní, přírodou inspirovaný, přístupu k řešení technických problémů. Účastník bude také seznámen s problematikou (bio)degradace a recyklace, které souvisí se zavedením biopolymerů do odpadového hospodářství.