Doktorské studium

Termíny podání přihlášek: 31. 1. 2021 - první kolo, 31.8.2021 - druhé kolo

 

Počet přijímaných uchazečů:

Studijní program: Stavba strojů a zařízení: 15

Studijní program: Technologie a materiály: 15

Studijní program: Aplikovaná mechanika: 6

                                                            

Poplatek za přijímací řízení: 600,- Kč

Podmínky přijímacího řízení 2021/2022

Termín přijímacího pohovoru: únor a září 2021

 

Témata disertačních prací - Stavba strojů a zařízení

Témata disertačních prací - Technologie a materiály

Témata disertačních prací - Aplikovaná mechanika

Elektronická přihláška

POKYNY PRO VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PŘIHLÁŠKY:

 

 • Do elektronické přihlášky se vyplňují osobní údaje, údaje o předchozím vzdělání a zaměstnání, jméno školitele a téma disertační práce. Výsledky ze střední školy se nevyplňují.
 • Potvrzení od lékaře nevyžadujeme.
 • Přihláška bude zařazena do přijímacího řízení po zaplacení poplatku. Poplatek je možné uhradit platební kartou nebo bankovním převodem.
 • Pokyny k platbě se zobrazí po podání elektronické přihlášky a budou zároveň zaslány na mail uvedený v přihlášce.
 • Zařazení přihlášky do přijímacího řízení si můžete zkontrolovat. Čtěte, prosím, pozorně instrukce k vyplnění.

PO VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PŘIHLÁŠKY JE NUTNÉ DODAT NA STUDIJNÍ ODDĚLENÍ TYTO DOKUMENTY:

 

 • Strukturovaný životopis
 • Kopie dokladu o ukončeném VŠ vzdělání (diplom a dodatek k diplomu)
 • Motivační dopis v rozsahu jedné strany
 • Stanovisko školitele
 • Případný seznam publikací
 • Doklad o úrovni jazykových znalostí

Adresa:

Technická univerzita v Liberci

Fakulta strojní - Studijní oddělení

Studentská 2

461 17 Liberec 1