Navazující magisterské studium

Termín podání přihlášek - 2. kolo: 19. září 2019

Přijímací zkoušky: viz PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V AKADEMICKÉM ROCE 2019/2020

Počet přijímaných uchazečů:  Strojní inženýrství  - 30, Technologie plastů a kompozitů - 10

Poplatek za přijímací řízení: 600,- Kč (platba online)

Termín přijímacích zkoušek:  20. září 2019

 

Elektronická přihláška

POKYNY PRO VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PŘIHLÁŠKY:

 

  • Do elektronické přihlášky se vyplňují osobní údaje a údaje o předchozím bakalářském vzdělání. Výsledky ze střední školy se nevyplňují.
  • Uchazeči, kteří v době podání přihlášky již ukončili bakalářské vzdělání, vloží do elektronické přihlášky pdf soubor obsahující kopii diplomu a dodatku k diplomu, případně žádost o prominutí přijímací zkoušky - viz Podmínky pro přijetí ke studiu.
  • Uchazeči, kteří absolvovali bakalářské vzdělání v zahraničí, vloží do elektronické přihlášky pdf soubor obsahující kopii nostrifikace bakalářského vzdělání a doklad o znalosti českého jazyka na úrovni B1.
  • Uchazeči, kteří budou skládat SZZ v bakalářském studiu nebo promovat po termínu podání příhlášky, doručí kopii diplomu a dodatku k diplomu neprodleně po jejich obdržení (poštou či osobně).
  • Kopie diplomu a dodatku nemusí být notářsky ověřené.
  • Potvrzení od lékaře nevyžadujeme.
  • Přihláška bude zařazena do přijímacího řízení po zaplacení poplatku. Poplatek je možné uhradit platební kartou nebo bankovním převodem.
  • Pokyny k platbě se zobrazí po podání elektronické přihlášky a budou zároveň zaslány na mail uvedený v přihlášce.
  • Zařazení přihlášky do přijímacího řízení si můžete zkontrolovat. Čtěte, prosím, pozorně instrukce k vyplnění.
  • ZASLÁNÍ PŘIHLÁŠKY V TIŠTĚNÉ FORMĚ NEPOŽADUJEME.