Navazující magisterské studium

Termín podání přihlášek: 31. červenec 2022

Přijímací zkoušky: Podmínky pro přijetí ke studiu v akademickém roce 2022/2023

 

Počet přijímaných uchazečů: 

Studijní program: Technologie plastů a kompozitů - 40

Studijní program: Konstrukce strojů a zařízení - 50

Studijní program: Materiály a technologie - 25

Studijní program: Aplikovaná mechanika - 20

Studijní program: Inovační a průmyslové inženýrství - 20

Studijní program: Automobilové inženýrství - 20

                                                                 

Poplatek za přijímací řízení: 600,- Kč (platba online)

Termín přijímacích zkoušek:  srpen - září 2022

 

Elektronická přihláška

POKYNY PRO VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PŘIHLÁŠKY:

 

  • Do elektronické přihlášky se vyplňují osobní údaje a údaje o předchozím bakalářském vzdělání. Výsledky ze střední školy se nevyplňují.
  • Uchazeči, kteří v době podání přihlášky již ukončili bakalářské vzdělání, vloží do elektronické přihlášky pdf soubor obsahující kopii diplomu a dodatku k diplomu, případně žádost o prominutí přijímací zkoušky - viz Podmínky pro přijetí ke studiu.
  • Uchazeči, kteří absolvovali bakalářské vzdělání v zahraničí, vloží do elektronické přihlášky pdf soubor obsahující kopii nostrifikace bakalářského vzdělání a doklad o znalosti českého jazyka na úrovni B1.
  • Uchazeči, kteří budou skládat SZZ v bakalářském studiu nebo promovat po termínu podání příhlášky, doručí kopii diplomu a dodatku k diplomu neprodleně po jejich obdržení (poštou či osobně).
  • Kopie diplomu a dodatku nemusí být notářsky ověřené.
  • Potvrzení od lékaře nevyžadujeme.
  • Přihláška bude zařazena do přijímacího řízení po zaplacení poplatku. Poplatek je možné uhradit platební kartou nebo bankovním převodem.
  • Pokyny k platbě se zobrazí po podání elektronické přihlášky a budou zároveň zaslány na mail uvedený v přihlášce.
  • Zařazení přihlášky do přijímacího řízení si můžete zkontrolovat.

 

  • ZASLÁNÍ PŘIHLÁŠKY V TIŠTĚNÉ FORMĚ NEPOŽADUJEME.