Jaké programy a obory můžete na naší fakultě studovat?

Studium na fakultě je uskutečňováno v těchto programech:

 

Bakalářské
studium (BSP)

Navazující magisterské studium (NMSP)

Doktorské studium (DSP)

 

Schema časového harmonogramu studijních programů: