Navazující magisterské studijní programy

Přijímací řízení 2022/2023

 

Ještě než dokončíte bakalářské studium, budete se možná rozhodovat, pokud budete pokračovat v navazujícím magisterském studiu, v jakém směru se chcete dále profilovat.

 

Dovolte nám představit Vám šest možností studia v navazujících magisterských studijních programech, které naše fakulta strojní nabízí. Pro více informací klikněte na studijní program který Vás zajímá.


 

Standardní doba studia je 2 roky. Úspěšným vykonáním státní závěrečné zkoušky, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce, získá absolvent NMSP akademický titul "inženýr" - ve zkratce Ing. uváděné před jménem.

 

Forma studia - prezenční, kombinovaná.

 

Studijní plán - TECHNOLOGIE PLASTŮ A KOMPOZITŮ

Studijní plán - MATERIÁLY A TECHNOLOGIE

Studijní plán - KONSTRUKCE STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

Studijní plán - APLIKOVANÁ MECHANIKA

Studijní plán - INOVAČNÍ A PRŮMYSLOVÉ INŽENÝRSTVÍ

Studijní plán - AUTOMOBILOVÉ INŽENÝRSTVÍ