Navazující magisterské studijní programy

Technologie plastů a kompozitů

Materiály a technologie

Konstrukce strojů a zařízení

Aplikovaná mechanika

Inovační a průmyslové inženýrství

Automobilové inženýrství

 

  • Forma studia - prezenční, kombinovaná

Standardní doba studia je 2 roky. Úspěšným vykonáním státní závěrečné zkoušky, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce, získá absolvent NMSP akademický titul "inženýr" - ve zkratce Ing. uváděné před jménem.

 

KOMBINOVANÉ STUDIUM

Podmínky přijímacího řízení jsou stejné jako u prezenčního studia. Výuka probíhá v pátek cca 2x měsíčně.

 

STUDIJNÍ PLÁN - TECHNOLOGIE PLASTŮ A KOMPOZITŮ

STUDIJNÍ PLÁN - MATERIÁLY A TECHNOLOGIE

STUDIJNÍ PLÁN - KONSTRUKCE STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

STUDIJNÍ PLÁN - APLIKOVANÁ MECHANIKA

STUDIJNÍ PLÁN - INOVAČNÍ A PRŮMYSLOVÉ INŽENÝRSTVÍ

STUDIJNÍ PLÁN - AUTOMOBILOVÉ INŽENÝRSTVÍ

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ