Navazující magisterské studijní programy

Technologie plastů a kompozitů

  • Forma studia - prezenční, kombinovaná

Standardní doba studia je 2 roky. Úspěšným vykonáním státní závěrečné zkoušky, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce, získá absolvent NMSP akademický titul "inženýr" - ve zkratce Ing. uváděné před jménem.

 

KOMBINOVANÉ STUDIUM

Podmínky přijímacího řízení jsou stejné jako u prezenčního studia. Výuka probíhá v pátek a v sobotu cca 2x měsíčně.

 

STUDIJNÍ PLÁN - TECHNOLOGIE PLASTŮ A KOMPOZITŮ

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

 

 

N2301 Strojní inženýrství

  • Forma studia - prezenční, kombinovaná

Studijní obory:

  • Konstrukce strojů a zařízení
  • Strojírenská technologie a materiály - (zaměření "Zpracování plastů" neotvírá z důvodu udělení akreditace SP Technologie plastů a kompozitů)
  • Výrobní systémy a procesy
  • Inovační inženýrství

 

Standardní doba studia je 2 roky. Úspěšným vykonáním státní závěrečné zkoušky, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce, získá absolvent NMSP akademický titul "inženýr" - ve zkratce Ing. uváděné před jménem.

 

KOMBINOVANÉ STUDIUM

Podmínky přijímacího řízení jsou stejné jako u prezenčního studia. Výuka probíhá v pátek a v sobotu cca 2x měsíčně.

 

 

STUDIJNI PLÁN - KONSTRUKCE STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

STUDIJNÍ PLÁN - STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE A MATERIÁLY

STUDIJNÍ PLÁN - VÝROBNÍ SYSTÉMY A PROCESY

STUDIJNÍ PLÁN - INOVAČNÍ INŽENÝRSTVÍ

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ