OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Ministerstvo průmyslu a obchodu jako řídící orgán programu v první vlně vyhlásilo 11 výzev s alokacemi ve výši 17,35 miliardy korun.

 

Evropská komise při jednáních s Českou republikou o implementaci služebního zákona požadovala, aby zprostředkující subjekty pro jednotlivé operační programy spadaly pod režim zákona o státní službě. Proto se do konce roku 2015 agentura CzechInvest rozdělila a část zaměstnanců přešlo do nové Agentury pro podnikání a inovace, která má na starosti administraci EU fondů spadající pod Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Zbytek CzechInvestu se bude nadále věnovat svému hlavnímu úkolu, kterým je zprostředkovávání investičních projektů do ČR,

O programu

Obecné info

Metodika

Informační systém koncového příjemce IS KP14+

Vyhlášené výzvy

Texty výzev včetně příloh jsou k dispozici na:

 

Ministerstvo obchodu a průmyslu

Agentura pro podnikání a inovace

COVID-19

Technologie COVID-19

  • Cílem výzvy je podpořit výrobu zdravotnických prostředků nezbytných pro boj proti koronaviru. K dispozici je 300 milionů korun.
  • Příjem žádostí: od 27. dubna 2020 do 29. května 2020
  • Podrobnosti

Inovační vouchery - Výzva V. COVID-19

  • Cílem výzvy Inovační vouchery COVID-19 programu Inovační vouchery je sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro boj proti koronavirové infekci.
  • Příjem žádostí: od 17. dubna 2020 do 31. prosince 2020
  • Podrobnosti: