OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Evropská komise schválila 13. května 2015 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) pro programové období 2014–2020, jehož alokace představuje 2,77 miliardy eur. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán OP VVV plánuje v letošním roce vyhlášení 21 výzev v celkovém objemu přesahujícím 33 miliard korun.

 

www.msmt.cz