EU – Canada Transatlantic Exchange Partnership (TEP) Project

Poskytovatel: EU

Identifikační číslo: 2008 – 1791/001–001 CPT–CANHET

Řešitel: TUL, Fakulta strojní

Interní číslo TUL: EC07/2812
Dotace 2010: 47 250 EUR

Z toho TUL: 15 750 EUR
Období: 2008–2011, prodlouženo do 31.3.2012


Cíl projektu:

Zavést a šířit akademickou výměnu a spolupráci v oblasti projektově či problémově (PB) orientované výuky na základě detailního pracovního plánu pro společný program spolupráce ve vysokoškolském vzdělávání, školení a projektech mladých mezi Kanadou a EU s názvem: „Application of the Project/Problem Based Learning Methodologies (PBL) to Mechanical/Mechatronics Engineering Curricula“


Hlavní aktivity projektu:

  • Vyvinout nový integrovaný studijní plán pro strojírenské, výrobní a mechatronické programy soustředěné na metodiku výuky zaměřené projektově, resp. na výuky založené na řešení problému (PBL.
  • Vyvinout soubor projektů založených na metodice PBL a začlenit je do současných studijních plánů konsorcia tvořeného partnery TEP strojírenských, výrobních a mechatronických programů;
  • Usnadnit zaoceánskou výměnu 42 studentů vyšších ročníků bakalářského studia (21 z Kanady do EU, 21 z EU do Kanady) za účelem seznámit je s návrhem studijního plánu PBL a jeho rozšíření v rámci mezinárodního uspořádání.
  • Usnadnit zámořskou výměnu 12 členů fakult strojních (6 z Kanady do EU, 6 z EU do Kanady), aby se rozvinuly, legalizovaly a začlenily elementy PBL do jednotného studijního plánu strojírenství.
  • Usnadnit placenou praxi a umístit v rámci spolupráce kanadské studenty v podnicích a institucích EU a studenty EU v kanadských firmách a institucích.
  • Založit webovou komunikaci a mechanismus propagace pro šíření výsledků projektu mezi 6 zúčastněných partnerů a dále mezi mezinárodní strojařskou veřejnost.

webové stránky projektu: http://www.mme.uwaterloo.ca/TEP/

Zkušenosti studentů

První výměnný pobyt 3 studentů FS na Conestoga College Institute of Technology and Advance Learning

Zbývající výměnné pobyty 2 studentů FS na University of Waterloo a 2 studentů na Southern Alberta Institute of Technology

O projektu v kanadských novinách