Rozvojové projekty

Vybudování střediska pro vyšší odborné vzdělávání pro zvyšování kvalifikace

Poskytovatel: MPO

Program: Rozvojová pomoc
Identifikační číslo: 80300000-7 / rozvojová pomoc
Dotace: 24,5 mil Kč
Období: 2006-2010

  • Středisko poskytne základní technické vzdělávání (bakalářského stupně), které bude možné dále rozvíjet a rozšiřovat.
  • Další odborný růst v rámci vyšších typů navazujících programů (magisterských či doktorských), které může absolvent studovat ve Vietnamu či v zahraničí, přispěje k rozvoji úrovně strojírenství, ale i dalších oblastí hospodářství.
  • Středisko poskytne příležitost dalšího studia pro studenty a příležitost odborného růstu i pro vietnamské pedagogy.

Partneři projektu:

UNIVERSITY OF FISHERIES, Nha Trang
HANOI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (HUT)
HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (HCMUT)

 

UPTRONIC - Transfer of Technological Innovation to Curriculum of Mechatronics

Projekt vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci čtyř univerzit.

Koordinátor projektu: Opole University of Technology v Polsku

 

Partneři projektu:

Technická Univerzita v Liberci

Vilnius Gediminas Technical University v Litvě

Ankara Univerzity Cankiri Technical and Business College v Turecku

 

Cíl projektu:

Vzdělávání pedagogických pracovníků a prohloubení vzájemné spolupráce mezi univerzitami. Projekt Uptronic byl dvouletý a jeho součástí bylo pořádání tří třídenních workshopů, čtyř intenzivních desetidenních kurzů, letní školy, studijních pobytů na partnerských univerzitách a závěrečného semináře. Workshopy jsou organizovány partnerskými univerzitami.

 

Intenzivní kurzy, letní školu a závěrečný seminář organizoval koordinátor projektu Opole University of Technology v Polsku. Účastníky těchto akcí byli pedagogičtí pracovníci zúčastněných univerzit.