Vědecko-výzkumné projekty

 

Termoakustický motor

Poskytovatel: GA ČR
Program: GC - Mezinárodní projekty
Navrhovatel: Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.
Identifikační kód projektu: GCP101/11/J019
Spolunavrhovatel: Technická univerzita v Liberci
Řešitel za TUL: doc. Ing. Tomáš Vít, Ph.D., katedra energetických zařízení
Zahraniční řešitel: NTU Taiwan
Interní číslo TUL: 1749
Doba řešení: 2011-2013

 

Modifikace nanovlákenných materiálů plazmatickými technologiemi pro biologické aplikace

Označení projektu: CARSILA

Poskytovatel: MŠMT

Program: ME-KONTAKT

Registrační číslo: ME 10145

Dotace: 4 050 000 CZK

Interní číslo TUL: 1856

Doba řešení: 2010-2012

Příjemce: Technická univerzita v Liberci

Řešitel: prof. Ing. Petr Louda, CSc., Fakulta strojní, katedra materiálu

Spolupříjemce: Univerzita Karlova v Praze

Spoluřešitel: doc. RNDr. Evžen Amler, CSc., 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Ústav biofyziky

 

Projekt CARSILA je společným polsko-českým projektem zabývajícím se uplatněním stávajících vlastností implantačních materiálů a tkáňových nosičů pro pěstování umělých tkání pro použití v medicínských aplikacích.

 

Spolupracující partner:

Technická univerzita Lodz, Fakulta strojní, Ústav materiálového inženýrství

Mnohostranná spolupráce - ERA-NET (+)