MPO - Vybudování střediska vzdělávání ve Vietnamu

Vybudování střediska pro vyšší odborné vzdělávání pro zvyšování kvalifikace

 

Poskytovatel: MPO

Program: Rozvojová pomoc
Identifikační číslo: 80300000-7 / rozvojová pomoc
Dotace: 24,5 mil Kč
Období: 2006-2010

  • Středisko poskytne základní technické vzdělávání (bakalářského stupně), které bude možné dále rozvíjet a rozšiřovat.
  • Další odborný růst v rámci vyšších typů navazujících programů (magisterských či doktorských), které může absolvent studovat ve Vietnamu či v zahraničí, přispěje k rozvoji úrovně strojírenství, ale i dalších oblastí hospodářství.
  • Středisko poskytne příležitost dalšího studia pro studenty a příležitost odborného růstu i pro vietnamské pedagogy.

Partneři projektu:

UNIVERSITY OF FISHERIES, Nha Trang
HANOI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (HUT)
HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (HCMUT)