Budování excelentního vědeckého týmu pro experimentální a numerické modelování v mechanice tekutin a termodynamice

Příjemce: Západočeská univerzita
Spolupříjemce: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Řešitel příjemce: doc. Ing. Karel Fraňa, Ph.D., katedra energetických zařízení
Poskytovatel: MŠMT - EU
Program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: 2.3 - Lidské zdroje pro výzkum
Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/20.0139
Interní číslo TUL: 1715
Dotace TUL: 1 800 000 CZK
Doba řešení: 2012-2014

 

Předmětem projektu bylo vytvoření excelentního vědeckého týmu zaměřeného na experimentální a numerické modelování v mechanice tekutin a termodynamice. Excelentní vědecký tým je tvořen odborníky z univerzit z ČR a dále odborníky ze zahraničních institucí. V rámci projektu proběhly výměnné vědecké stáže pro akademické pracovníky a doktorandy a dále společná publikace na mezinárodních konferencích.