Partnerství v jaderné energetice nové generace

Příjemce: ČVUT v Praze
Spolupříjemce: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Řešitel spolupříjemce: doc. Ing. Karel Fraňa, Ph.D., katedra energetických zařízení
Poskytovatel: MŠMT - EU
Program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: 2.4 - Partnerství a sítě
Registrační číslo: CZ.1.07/2.4.00/17.0116
Interní číslo TUL: 1714
Dotace FS TUL: 2 875 499 CZK
Doba řešení: 2011-2014

 

Cílem projektu je podstatně inovovat výuku jaderné energetiky decentralizací jaderného vzdělávání.

 

Tohoto cíle bude dosaženo nikoliv inovací studijních plánů, ale rozvojem již fungujícího volného akademického partnerství CENEN (Czech Nuclear Education Network), které sdružuje subjekty činné buď ve vzdělávání pro jadernou energetiku nebo zabývající se jejím využíváním.

 

Partnerství CENEN bude rozšířeno hlavně přenosem znalostí z centra do regionů a dále předáním a umožněním využití zahraničních a tuzemských průmyslových kontaktů pražských VŠ regionálním a mezi regionálními vzájemně.

 

Stěžejní činností jsou stáže mezi jednotlivými pracovišti a společné workshopy, semináře a konference, na kterých bude docházet k upevňování osobních kontaktů a navazování nových, a to jak tuzemských tak mezinárodní, jak z akademické tak ze státní a aplikační sféry. Klíčové je též vytvoření kanceláře projektové podpory, která bude pomáhat partnerství CENEN s přípravou mezinárodních projektů.

 

Další spolupříjemci:

Západočeská univerzita v Plzni

Vysoká škola báňská – TU Ostrava

Vysoké učení technické v Brně

 

Kontaktní osoba projektu: doc. Ing. Karel Fraňa, Ph.D.

 

webové stránky projektu