In-TECH 2

Příjemce: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Řešitel příjemce: doc. Dr. Ing. Ivan Mašín, katedra částí a mechanismů strojů
Poskytovatel: MŠMT - EU
Program: OP VK
Prioritní osa: 2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání
Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/07.0291
Interní číslo TUL: 1610
Dotace: 14 989 980 CZK
Doba řešení: 2009-2012 (květen)

 

Cílem projektu byla inovace studijního programu ve smyslu progresivních metod řízení inovačního procesu se zaměřením na rozvoj tvůrčího potenciálu studentů (např. Product Life Cycle Management). Projekt reagoval na požadavky trhu, kde dochází ke zrychlování inovačního cyklu a zkvalitnění jeho výstupů. Osvojení si nejnovějších inženýrských metod v oblasti inovativního a kreativního konstrukčního řešení strojírenských výrobků je podmínkou k dosažení vyšší úrovně v oblasti kreativity a flexibility absolventů.

Kontaktní osoba projektu:

doc. Dr. Ing. Ivan Mašín

www projektu