Kolaborativní platforma pro inovační inženýrství

Příjemce: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Řešitel příjemce: Ing. Petr Lepšík, Ph.D., katedra částí a mechanismů strojů
Poskytovatel: MŠMT - EU
Program: OP VK
Prioritní osa: 2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: 2.4 - Partnerství a sítě
Registrační číslo: CZ.1.07/2.4.00/12.0031
Interní číslo TUL: 1602
Dotace celkem: 13 128 147 CZK
Doba řešení: 2009-2012


Cílem projektu je posílení vztahů mezi VŠ, VVI, VOŠ a R&D prostřednictvím kolaborativní platformy INInet zaměřené na spolupráci v oblasti inovačního inženýrství. Tento interdisciplinární obor se zabývá efektivním průběhem inovačního procesu, kolaborativními metodami a rychlou transformací primární myšlenky do inovativního produktu. Pro tento účel využívá jak specifické inženýrské metody, tak i poznatky z přírodních věd a sociálních věd i z teorie managementu.

 

Partneři projektu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Vysoká škola Báňská-Technická univerzita Ostrava

VÚTS, a.s.

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec


www projektu