Inovace vzdělávání strojních inženýrů pro jadernou energetiku

Příjemce: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní
Spolupříjemce: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Řešitel příjemce: doc. Ing. Karel Fraňa, Ph.D., katedra energetických zařízení
Další spolupříjemce: Vysoká škola Báňská - Technická univerzit Ostrava, Fakulta strojní
Poskytovatel: MŠMT - EU
Program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání
Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/07.0234
Interní číslo TUL: 1718
Dotace TUL: 3 000 000 CZK
Doba řešení: 2009-2012

 

Cílem projektu je uspokojení poptávky trhu práce po kvalitně vzdělaných, konkurenceschopných inženýrech. Projekt je zaměřený na modernizaci studijních oborů s ohledem na požadavky

a specifika jaderné energetiky 21. století.

 

Projekt se opírá o spolupráci tří partnerských univerzit s průmyslovou praxí a se zahraničními institucemi.


 

 

OPVK