Most vzdělávání, vědy a praxe

Příjemce: SVÚM a.s.

Spolupříjemce:

Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní

Řešitel spolupříjemce:

prof. Ing. Petr Louda, CSc., katedra materiálu

Poskytovatel:

MŠMT - EU

Program:

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa:

2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Oblast podpory:

2.3 - Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

Registrační číslo:

CZ.1.07/2.3.00/45.0030

Interní číslo TUL:

17170

Dotace celkem:

4 561 014

Doba řešení:

2014-2015

 

Cílem předkládaného projektu je na základě spolupráce zapojených subjektů zajistit metodickou a praktickou podporu v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání. Předkladatelem je výzkumná organizace SVÚM a.s., která navázala spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci, SOŠ Čelákovice, ZŠ Čelákovice a ostatními základními a středními školami.

 

Cílem aktivit projektu je podněcovat co nejvíce talentovaných žáků základních a středních škol k odhalování a rozvíjení tvůrčích schopností prostřednictvím řešení konkrétních vědeckých a technických projektů. Realizace projektu umožní originální propojení pracovišť výzkumného zaměření, základních a středních škol, univerzitních expertů z oblasti technických a přírodních věd. Cílem aktivní spolupráce zapojených subjektů je systematická a dlouhodobá medializace a popularizace vědy a výzkumu.