Rozvoj nabídky dalšího vzdělávání v oblasti strojírenství

Příjemce: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Řešitel příjemce: prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld, katedra strojírenské technologie
Poskytovatel: MŠMT - EU - Liberecký kraj
Program:
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 3 - Další vzdělávání
Oblast podpory: 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání
Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.01/03.0001
Interní číslo TUL: 1504
Dotace celkem TUL: 3 747 821 CZK
Doba řešení: 2012-2013

 

Hlavním cílem projektu je rozvoj nabídky dalšího vzdělávání v oblasti strojírenství na území Libereckého kraje. V rámci projektu bude vytvořeno 16 nových vzdělávacích programů. Zaměření a obsah těchto vzdělávacích programů je v souladu s potřebami zaměstnavatelů, s požadavky potenciálních účastníků dalšího vzdělávání a také se současnými trendy vývoje v oblasti strojírenství.

 

Kontaktní osoby projektu:
Ing. Michaela Kolnerová, Ph.D.

Ing. Tomáš Kysilka

Bc. Věra Oborníková