Inovace studijních programů pro zvýšení konkurenceschopnosti technických oborů

Příjemce: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Řešitel příjemce: prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld, katedra strojírenské technologie
Poskytovatel: MŠMT - EU
Program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání
Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0316
Interní číslo TUL: 1618
Dotace celkem TUL: 15 560 843 CZK
Dotace FS TUL: 15 560 843 CZK
Doba řešení: 2012-2014

 

Projekt je zaměřen na zkvalitnění přípravy studentů v programech Strojírenství, Strojní inženýrství, Průmyslový management, Textil a Design s cílem zlepšení podmínek pro uplatnění absolventů technických oborů v průmyslu.

 

V rámci projektu bude provedena inovace 88 předmětů z výše uvedených programů a to v bakalářských programech i v navazujících magisterských studijních programech.

Vlastní proces inovace předmětů spočívá především:

  • Ve zohlednění nových trendů v oblasti strojírenské technologie a materiálů ve výuce,
  • uplatnění nových informací z daných oborů ve výuce teoretických i praktických částí předmětů,
  • ve spoluúčasti odborníků z praxe při inovaci a výuce vybraných částí předmětů.

Kontaktní osoba projektu:

Ing. Jiří Sobotka, Ph.D.