Vzdělávací a kontaktní středisko pro průmyslové nanotechnologické úpravy povrchů

Příjemce: Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta
Spolupříjemce: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Řešitel spolupříjemce: prof. Ing. Petr Špatenka, CSc., katedra materiálu
Poskytovatel: MŠMT - EU
Program: OP VK
Prioritní osa: 2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: 2.4 - Partnerství a sítě
Registrační číslo: CZ.1.07/2.4.00/12.0061
Interní číslo TUL: 1708
Dotace celkem: 15 228 446 CZK
Dotace FS TUL: 1 483 800 CZK
Doba řešení: 2009-2012

 

Cílem projektu je zvýšit efektivitu spolupráce v oblastech vzdělávání, vědy a výzkumu a jejich aplikacích v oboru nanotechnologických povrchových úprav materiálů v ČR.

 

Prostředkem pro dosažení tohoto cíle je vybudování komunikační a informační platformy NANOcontact (kontaktní centrum) a NANOsurfing (internetový portál) a podpora cílových skupin (akademičtí a VaV pracovníci řešitele, partnerů a dalších institucí v regionech řešitele a partnerů; studenti dotčených oborů na PřF MU) formou konferencí sloužících k vytváření a udržování sítí spolupráce, seminářů k řešení reálných problémů spolupráce (duševní vlastnictví, transfer technologií, .atd.) a možností sdílení nabídky a poptávky služeb.

 

Obsahem tohoto projektu je pak vzájemně provázaných 7 klíčových aktivit (workshopy, konference, semináře, kontaktní a informační platforma, stáže) vyjadřujících konkrétní formu realizace podpory cílových skupin, směřující k naplnění cílů projektu.

 

webové stránky projektu