Excelence v metodách systematické kreativity na makro a mikro úrovni


Příjemce: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Řešitel příjemce: Ing. Petr Lepšík, Ph.D., katedra částí a mechanismů strojů
Poskytovatel: MŠMT - EU
Program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání
Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0321
Interní číslo TUL: 1619
Dotace celkem: 10 885 171 CZK
Dotace FS TUL: 10 885 171 CZK
Doba řešení: 2012-2015

 

Cílem projektu byla inovace studijních programů orientovaných na progresivní nástroje inovačního inženýrství a na aplikaci metod systematické technické kreativity. ktorandů s domácími a zahraničními experty.

 

Důvodem realizace projektu je posun těžiště inženýrských úloh z makro na mikro úroveň. ČR na tyto změny nebude moci reagovat bez excelentního osvojení adekvátních metod v oblasti inovativního a kreativního návrhu strojírenských výrobků, které tvoří jednu z nejvýznamnějších položek našeho HDP.

 

Majoritní cílovou skupinou byli studenti doktorských programů, studenti navazujícího magisterského oboru a post-doktorandi. Cílová skupina si osvojila metody zohledňující kvalitativní posun v měřítku řešených úloh směrem k mikro-úrovni a dosáhla excelence v oblasti systematické kreativity. Cíle byly dosaženy inovací přednášek a seminářů, vytvořením nových učebních pomůcek a interakcí doktorandů s domácími a zahraničními experty.

 

Kontaktní osoba projektu: Ing. Petr Lepšík, Ph.D.

 

webové stránky projektu