Systémová podpora spolupráce zaměstnavatelů a vysokých škol

Příjemce: Technická univerzita v Liberci
Řešitel příjemce: doc. Ing. Pavel Němeček, CSc., katedra vozidel a motorů
Spoluřešitel: Institut svazu průmyslu ČR
Poskytovatel: MŠMT - EU
Program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: 2.4 - Partnerství a sítě
Registrační číslo: CZ.1.07/2.4.00/17.0108
Interní číslo TUL (CxI): 1616
Dotace celkem: 22 694 731 CZK
Dotace TUL: 12 937 976 CZK
Doba řešení: 2011-2014

 

Cílem projektu je nastavení celkové systémové podpory spolupráce podniků/institucí a VŠ v oblasti

studentských odborných praxí.

 

Systém bude nastavený takovým způsobem, aby byl průhledný pro cílovou skupinu a do budoucna i pro zaměstnavatele, aby byl nastaven systém informování, metodické podpory, monitoringu, hodnocení, evaluace a certifikace odborné studentské praxe, aby nebyly brigády studentů považovány za odbornou studentskou praxi.

 

Projekt využívá efektivních ICT nástrojů, platformy spolupráce a dlouhodobých zkušeností jak žadatele, tak partnerů z této oblasti. Žadatel i partneři přikládají projektu velkou váhu, neboť dlouhodobě považují oblast studentských odborných praxí za velice důležitou pro uplatnění studentů na trhu práce, jejich flexibilitu, pro propojení teorie s praktickým užitím ještě v době studia a pro zažití návyků, které jsou pro jedince důležité, ať už je následně zaměstnán u průmyslového podniku nebo vykonává vědeckou či podnikatelskou činnost.

 

Partneři projektu:

Institut svazu průmyslu České republiky

Škoda Auto a.s.


Kontaktní osoba projektu: doc. Ing. Pavel Němeček, CSc.

www.studentske-praxe.cz