GA ČR

Gyroskopická stabilizace vibroizolačního systému
Příjemce: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Poskytovatel: GA ČR
Program: GA - Standardní projekty
Registrační číslo: 101/09/1481
Zodpovědný řešitel: prof. RNDr. Jan Šklíba, CSc., katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti
Interní číslo TUL: 1300
Doba řešení: 2009-2011

 

Nedestruktivní měření stavu oduhličení povrchu ocelí pomocí magnetických metod

Příjemce: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Poskytovatel: GA ČR
Program: GA - Standardní projekty
Registrační číslo: 101/09/1323
Zodpovědný řešitel: doc. Ing. Břetislav Skrbek, CSc., katedra materiálu
Interní číslo TUL: 1309
Doba řešení: 2009-2011

 

Virtuální zastřikování textilií
Příjemce: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Poskytovatel: GA ČR
Program: GP - Postdoktorandské granty
Registrační číslo: GP101/09/P639
Řešitel: Ing. Aleš Ausperger, Ph.D., katedra strojírenské technologie
Interní číslo TUL: 1306
Doba řešení: 2009-2011

 

Chování textilií při vysokofrekvenčním namáhání

Příjemce: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Poskytovatel: GA ČR
Program: GA - Standardní projekty
Registrační číslo: GA101/09/0466
Řešitel: doc. Ing. Martin Bílek, Ph.D., katedra textilních a jednoúčelových strojů
Interní číslo TUL: 1307
Doba řešení: 2009-2011

 

Tvorba matematických popisů zdrojů tepla pro použití při simulacích tavného svařování
Příjemce: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Poskytovatel: GA ČR
Program: GP - Postdoktorandské granty
Registrační číslo: GP101/09/P176
Řešitel: Ing. Jaromír Moravec, Ph.D., katedra strojírenské technologie
Interní číslo TUL: 1308
Doba řešení: 2009-2011

 

Vliv struktury materiálu na tvařitelnost slitin hliníku

Příjemce: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Poskytovatel: GA ČR
Program: GP - Postdoktorandské granty
Registrační číslo: 101/09/1996
Řešitel: Ing. Pavel Solfronk, Ph.D., katedra strojírenské technologie
Interní číslo TUL: 1310
Doba řešení: 2009-2011

 

Optimalizace spalování rostlinných olejů ve vznětových motorech

Příjemce: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Poskytovatel: GA ČR
Program: GA - Standardní projekty
Registrační číslo: GA101/08/1717
Řešitel: Michal Vojtíšek, MSc., katedra vozidel a motorů
Interní číslo TUL: 1373
Doba řešení: 2008-2010

 

Studium plazmově modifikovaných polyolefinů a jejich vlastností z hlediska

jejich využití jako antikorozních povlaků
Příjemce: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Poskytovatel: GA ČR
Program: GA - Standardní projekty
Registrační číslo: GA106/08/1665
Řešitel: prof. RNDr. Petr Špatenka, CSc., katedra materiálu
Interní číslo TUL: 1372
Doba řešení: 2008-2010

 

Úprava vysokoteplotních creepových vlastností aluminidů železa typu Fe3Al aditivy

Příjemce: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Poskytovatel: GA ČR
Program: GA - Postdoktorandské granty
Registrační číslo: GA106/08/P005
Řešitel: Ing. Pavel Hanus, Ph.D., katedra materiálu
Interní číslo TUL: 1370
Doba řešení: 2008-2010

Mechanizmy kolapsu a štěpení ultrazvukem buzených kavitačních
bublin v blízkosti pevné stěny v Newtonské kapalině
Poskytovatel: GA ČR
Program: GA - Standardní projekt
Navrhovatel: Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.
Identifikační kód projektu: GAP101/10/1428
Spolunavrhovatel: Technická univerzita v Liberci
Řešitel za TUL Ing. Miloš Müller, Ph.D., katedra energetických zařízení
Interní číslo TUL: 1752
Doba řešení: 2010-2012

 

Vývoj a charakterizace aktivních hybridních textilií s integrovanými NiTi vlákny mikronových průměrů s nanozrnnou strukturou

Poskytovatel: GA ČR
Program: GA - Standardní projekt
Navrhovatel: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Identifikační kód projektu: GAP108/10/1296
Spolunavrhovatel: Technická univerzita v Liberci
Řešitel za TUL prof. Ing. Bohdana Marvalová, CSc., katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti
Interní číslo TUL: 1753
Doba řešení: 2010-2012

 

Fyzikální a metalurgické aspekty deformačního chování aluminidů železa s extrémně nízkou plasticitou
Příjemce: Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava
Poskytovatel: GA ČR
Program: GA - Standardní projekt
Identifikační kód projektu: GAP107/10/0438
Spolupříjemce: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Spoluřešitel Ing. Pavel Hanus, Ph.D., katedra materiálu
Interní číslo TUL: 17500
Doba řešení: 2010-2013

 

Trysky a difuzory v ejektorech
Příjemce: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Poskytovatel: GA ČR
Program: GA - Standardní projekt
Identifikační kód projektu: GAP101/10/1709
Řešitel: Ing. Václav Dvořák, Ph.D., katedra energetických zařízení
Interní číslo TUL: 13160
Doba řešení: 2010-2013
 
Termoakustický motor
Poskytovatel: GA ČR
Program: GC - Mezinárodní projekt
Navrhovatel: Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.
Identifikační kód projektu: GCP101/11/J019
Spolunavrhovatel: Technická univerzita v Liberci
Řešitel za TUL: doc. Ing. Tomáš Vít, Ph.D., katedra energetických zařízení
Zahraniční řešitel: NTU Taiwan
Interní číslo TUL: 17490
Doba řešení: 2011-2013

 

Optimalizace vysokoteplotních mechanických vlastností aluminidů železa typu Fe3Al s karbidotvornými prvky
Poskytovatel: GA ČR
Program: GA - Standardní projekt
Navrhovatel: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i. Brno
Identifikační kód projektu: GAP108/12/1452
Spolunavrhovatel: Technická univerzita v Liberci
Řešitel za TUL: RNDr. Věra Vodičková, Ph.D., katedra materiálu
Interní číslo TUL: 17660
Doba řešení: 2012-2015

 

Řízení proudových polí pomocí oscilací tekutiny
Poskytovatel: GA ČR
Program: GA - Standardní projekt
Navrhovatel: Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.
Identifikační kód projektu: GA14-08888S
Spolunavrhovatel: Technická univerzita v Liberci
Řešitel za TUL: doc. Ing. Tomáš Vít, Ph.D., katedra energetických zařízení
Interní číslo TUL: 17269
Doba řešení: 2014-2016