MD - CG

Metoda kvantifikace a vyhodnocení environmentálních a bezpečnostních vlivů dopravy

Příiemce: Česká zemědělská univerzita v Praze, Technická fakulta

Poskytovatel: MD - Ministerstvo dopravy ČR

Program: CG - Podpora realizace udržitelného rozvoje dopravy (2007-2011)

Identifikační kód: CG912-058-520

 

Spolupříjemce: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní

Zodpovědný řešitel: Michal Vojtíšek, MSc., katedra vozidel a motorů

Interní číslo TUL: 1711

Doba řešení: 2009-2010