MPO - IMPULS

Vývoj nových technologií výroby forem pro PUR pěny
Poskytovatel: MPO

Program: FI - IMPULS (2004-2010)

Identifikační kód projektu: FI-IM5/065

Příjemce: MODELÁRNA LIAZ spol. s r.o.

Spolupříjemce: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní

Řešitel spolupříjemce: prof. RNDr. Petr Špatenka, CSc., katedra materiálu

Další řešitel: doc. Ing. Přemysl Pokorný, CSc., katedra výrobních systémů

Interní číslo TUL: 1787

Doba řešení: 2008-2010

 

Výzkum a vývoj moderních nástrojových ocelí pro nože na dřevo
Poskytovatel: MPO

Program: FI - IMPULS (2004-2010)

Identifikační kód projektu: FI-IM5/095

Příjemce: SVÚM a.s.

Spolupříjemce: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní

Řešitel spolupříjemce: prof. Ing. Petr Louda, CSc., katedra materiálu

Interní číslo TUL: 1782

Doba řešení: 2008-2010

 

Vývoj technologií umožňujících použití Fe3Al jako konstrukčního materiálu

Poskytovatel: MPO

Program: FI - IMPULS (2004-2010)

Identifikační kód projektu: FI-IM5/099

Příjemce: Inovační technologické centrum - VÚK, a.s.

Spolupříjemce: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní

Řešitel spolupříjemce: prof. RNDr. Petr Kratochvíl, DrSc., katedra materiálu

Interní číslo TUL: 1791

Doba řešení: 2008-2010

 

Výzkum a vývoj nové generace vstřikovacího zařízení typu Common Rail

s elektronicky řízenými vstřikovači

Poskytovatel: MPO

Program: FI - IMPULS (2004-2010)

Identifikační kód projektu: FI-IM5/112

Příjemce: MOTORPAL, a.s.

Spolupříjemce: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní

Řešitel spolupříjemce: prof. Ing. Celestýn Scholz, Ph.D., katedra vozidel a motorů

Interní číslo TUL: 1786

Doba řešení: 2008-2010