MPO - TANDEM

Pokročilé vyztužené geopolymerní kompozity pro technické využití

Poskytovatel: MPO

Program: FT - TANDEM (2004-2010)

Identifikační kód projektu: FT-TA4/068

Příjemce: Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s.

Spolupříjemce: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní

Řešitel spolupříjemce: prof. Ing. Petr Louda, CSc., katedra materiálu

Interní číslo TUL: 1717

Doba řešení: 2007-2010

 

Výzkum vícestupňové vibroizolace řidiče v kabinách kolesových rypadela pracovních strojů

Poskytovatel: MPO

Program: FT - TANDEM (2004-2010)

Identifikační kód projektu: FT-TA5/102

Příjemce: IDIADA CZ a.s.

Spolupříjemce: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní

Řešitel spolupříjemce: doc. Ing. Iva Petríková, Ph.D., katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti

Interní číslo TUL: 1783

Doba řešení: 2008-2010