MPO - TIP

 

Technologie na výrobu anorganických nanovláken
Poskytovatel: MPO
Program: FR - TIP (2009-2017)
Identifikační kód projektu: FR-TI3/845
Příjemce: ELMARCO s.r.o.
Spolupříjemce: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Řešitel spolupříjemce: prof. Ing. Ladislav Ševčík, CSc., katedra částí a mechanismů strojů
Interní číslo TUL: 17930
Doba řešení: 2011-2014

Výzkum a vývoj biomateriálů a technologií výroby umělých náhrad pro léčbu kostních defektů
Poskytovatel: MPO
Program: FR - TIP (2009-2017)
Identifikační kód projektu: FR-TI3/587
Příjemce: LASAK s.r.o.
Spolupříjemce: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Řešitel spolupříjemce: doc. Ing. Lukáš Čapek, Ph.D., katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti
Interní číslo TUL: 17940
Doba řešení: 2011-2014

 

Výzkum a vývoj nových subledeburitických nástrojových ocelí na zpracování dřeva se zvýšenou výkonností
Poskytovatel: MPO
Program: FR - TIP (2009-2017)
Identifikační kód projektu: FR-TI3/373
Příjemce: SVÚM a.s. Praha
Spolupříjemce: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Řešitel spolupříjemce: prof. Ing. Petr Louda, CSc., katedra materiálu
Interní číslo TUL: 17950
Doba řešení: 2011-2014

 

Zvýšení životnosti dopravních pásů namáhaných rázovým zatížením
Poskytovatel: MPO
Program: FR - TIP (2009-2017)
Identifikační kód projektu: FR-TI4/310
Příjemce: IDIADA CZ a.s.
Spolupříjemce: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Řešitel spolupříjemce: doc. Ing. Iva Petríková, Ph.D., katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti
Interní číslo TUL: 17670
Doba řešení: 2012-2014

 

Průmyslové využití plazmových úprav povrchu mikročástic
Poskytovatel: MPO
Program: FR - TIP (2009-2017)
Identifikační kód projektu: FR-TI1/176
Příjemce: SurfaceTreat a.s.
Spolupříjemce: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Řešitel spolupříjemce: Ing. Jan Hladík, Ph.D., katedra materiálu
Interní číslo TUL: 17370
Doba řešení: 2009-2013

 

Vývoj moderního zařízení pro rychlou a účinnou diagnostiku infekčních a geneticky podmíněných chorob člověka v režimu POCT (Point of care testing)
Poskytovatel: MPO
Program: FR - TIP (2009-2017)
Identifikační kód projektu: FR-TI1/591
Příjemce: Wolf&Daniel s.r.o.
Spolupříjemce: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Řešitel spolupříjemce: prof. Ing. Jaroslav Beran, CSc., katedra textilních a jednoúčelových strojů
Interní číslo TUL: 17350
Doba řešení: 2009-2013

Výzkum materiálových vlastností smart materiálů, výpočetní simulace a laboratorní testování stendů, stentgraftů a jejich zavaděčových systémů
Poskytovatel: MPO
Program: FR - TIP (2009-2017)
Identifikační kód projektu: FR-TI1/584
Příjemce: ELLA-CS, s.r.o.
Spolupříjemce: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Řešitel spolupříjemce: doc. Ing. Lukáš Čapek, Ph.D., katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti
Interní číslo TUL: 17380
Doba řešení: 2009-2013

 

Výzkum technologií nanášení sendvičových povlaků s orientovanou
nanostrukturou pro lisovací nástroje metodou PA CDV

Poskytovatel: MPO
Program: FR - TIP (2009-2017)
Identifikační kód projektu: FR-TI1/103
Příjemce: VÚHŽ a.s.
Spolupříjemce: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Řešitel spolupříjemce: prof. Ing. Petr Louda, CSc., katedra materiálu
Interní číslo TUL: 17320
Doba řešení: 2009-2013
Produktivní technologie na výrobu nanovláken

Poskytovatel: MPO
Program: FR - TIP (2009-2017)
Identifikační kód projektu: FR-TI1/451
Příjemce: ELMARCO s.r.o.
Spolupříjemce: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Řešitel spolupříjemce: prof. Ing. Ladislav Ševčík, CSc., katedra částí a mechanismů strojů
Interní číslo TUL: 1739
Doba řešení: 2009-2012