MŠMT - ME-KONTAKT

Modifikace nanovlákenných materiálů plazmatickými technologiemi pro biologické aplikace

 

Označení projektu: CARSILA

Poskytovatel: MŠMT

Program: ME-KONTAKT

Registrační číslo: ME 10145

Dotace: 4 050 000 CZK

Interní číslo TUL: 1856

Doba řešení: 2010-2012

 

Příjemce: Technická univerzita v Liberci

Řešitel: prof. Ing. Petr Louda, CSc., Fakulta strojní, katedra materiálu

Spoluřešitel: prof. RNDr. David Lukáš, CSc., Fakulta textilní, KNT

Spolupříjemce: Univerzita Karlova v Praze

Spoluřešitel: doc. RNDr. Evžen Amler, CSc., 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Ústav biofyziky

 

Projekt CARSILA je společným polsko-českým projektem zabývajícím se uplatněním stávajících vlastností implantačních materiálů a tkáňových nosičů pro pěstování umělých tkání pro použití v medicínských aplikacích.

 

Spolupracující partner:

Technická univerzita Lodz, Fakulta strojní, Ústav materiálového inženýrství

Mnohostranná spolupráce - ERA-NET (+)