Program bezpečnostního výzkumu

Aplikovaný výzkum nové generace ochranných masek a nanofiltry ke zvýšení ochrany osob z konstrukčního, technologického a materiálového hlediska
Poskytovatel: Ministerstvo vnitra ČR
Program: Program bezpečnostního výzkumu ČR
Identifikační kód projektu: VG20122014078
Příjemce: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Řešitel příjemce: prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld, katedra strojírenské technologie
Spolupříjemce: NANOVIA s.r.o.
Interní číslo TUL: 16400
Doba řešení: 2012-2014