METEDOX

Demonstrace monitorování toxicity výfukových plynů vznětových motorů během reálného provozu


Poskytovatel: EU - MŽP
Program: LIFE+
Identifikační kód projektu: LIFE10-ENV-CZ-651
Příjemce
Institut experimentální medicíny AV ČR
Spolupříjemce: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Řešitel spolupříjemce: Michal Vojtíšek, M.Sc., Ph.D., katedra vozidel a motorů
Dotace na porjekt celkem: 611 762 EUR
Interní číslo TUL: 17650
Doba řešení: 2011-2016

 

LIFE+

Komunitární program LIFE+ je finančním nástrojem EU pro oblast životního prostředí pro období let 2007 – 2013. LIFE+ poskytuje finanční pomoc na řešení konkrétních problémů životního prostředí, které nelze financovat v rámci jiných dotačních titulů. Program LIFE+ v České republice koordinuje Ministerstvo životního prostředí.