OP Podnikání a inovace

Zavedení inovace samozavlažovacího systému při využití upravených materiálů do výrobního sortimentu
Řešitel projektu: Plastkon product s.r.o.
Spoluřešitel projektu: Fakulta strojní, katedra strojírenské technologie
Poskytovatel dotace: MPO (Czechinvest)
Program: OP PI
Dotace: 10 899 000 Kč
Registrační číslo projektu: 4.1 IN03/103
Doba řešení: 2009-2011

Inovace systému řízení technologie extruzního vyfukování
Řešitel projektu: GDK spol. s r.o.
Spoluřešitel projektu: Fakulta strojní TU v Liberci, katedra strojírenské technologie
Poskytovatel dotace: MPO - CzechInvest
Program: OP PI
Dotace: 4 234 000 CZK
Registrační číslo projektu: 4.1 IN03/053
Doba řešení: 2009-2011
Kontaktní osoby projektu:
Za GDK spol. s r.o.: Ing. Petr Kůsa, Ph.D.
Za Fakultu strojní TUL: prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld webové stránky projektu

 

Inovace formovacích směsí
Řešitel projektu: UNITHERM s.r.o.
Spoluřešitel projektu: Fakulta strojní, katedra strojírenské technologie
Poskytovatel dotace: MPO (Czechinvest)
Program: OP PI
Dotace: 2 281 000 Kč
Registrační číslo projektu: 4.1 IN04/047
Doba řešení: 2010-2011

Inovace přípravy AL slitiny a jejího dalšího zpracování
Řešitel projektu: UNITHERM s.r.o.
Spoluřešitel projektu: Fakulta strojní, katedra strojírenské technologie
Poskytovatel dotace: MPO (Czechinvest)
Program: OP PI
Dotace: 1 749 000 Kč
Registrační číslo projektu: 4.1 IN03/060
Doba řešení: 2009-2010

Aplikace výzkumu - Zavedení nového typu vyfukovacího stroje do sériové výroby
Řešitel projektu: GDK spol. s r.o.
Spoluřešitel projektu: Fakulta strojní, katedra strojírenské technologie
Poskytovatel dotace: MPO (Czechinvest)
Program: OP PI
Dotace: 3 975 000 Kč
Registrační číslo projektu: 4.1 IN01/229
Doba řešení: 2008-2010

www stránky projektu

 

Zvýšení efektivnosti výrobního procesu při aplikaci vysokopevnostních materiálů
Řešitel projektu: Magna Cartech spol. sr.o.
Spoluřešitel projektu: Fakulta strojní, katedra strojírenské technologie
Poskytovatel dotace: MPO (Czechinvest)
Program: OP PI - Inovační projekt
Registrační číslo projektu: 4.1 IN03/182
Doba řešení: 2009-2012


Podpora vývojových aktivit v oblasti technologie extruzního vyfukování

Řešitel projektu: GDK spol. s r.o.
Spoluřešitel projektu: Fakulta strojní, katedra strojírenské technologie
Poskytovatel dotace: MPO (Czechinvest)
Program: OP PI - Potenciál
Registrační číslo projektu: 4.2 PT03/096
Doba řešení: 2010-2012


Zřízení vývojového centra inovačních technologií

Řešitel projektu:

KOH-I-NOOR PONAS s.r.o.

Spoluřešitel projektu: Fakulta strojní, katedra strojírenské technologie
Poskytovatel dotace: MPO (Czechinvest)
Program: OP PI - Potenciál
Registrační číslo projektu: 4.2 PT03/159
Doba řešení: 2011-2012


Rozšíření vývojového centra pekárny

Řešitel projektu: Pekárna Šumava s.r.o.
Spoluřešitel projektu: Fakulta strojní, katedra strojírenské technologie
Poskytovatel dotace: MPO (Czechinvest)
Program: OP PI - Potenciál
Registrační číslo projektu:

4.2 PT03/095

Doba řešení: 2011-2012

 

Inovace řízení procesu kynutí bez přídavných emulgátorů

Řešitel projektu: Pekárna Šumava s.r.o.
Spoluřešitel projektu: Fakulta strojní, katedra strojírenské technologie
Poskytovatel dotace: MPO (Czechinvest)
Program: OP PI - Inovační projekt
Registrační číslo projektu: 4.1 IN04/123
Doba řešení: 2010-2012


Aplikace modifikovaných typů polymerů pro technologii vstřikování technických dílů

Řešitel projektu: Plastkon product s.r.o.
Spoluřešitel projektu: Fakulta strojní, katedra strojírenské technologie
Poskytovatel dotace: MPO (Czechinvest)
Program: OP PI - Inovační projekt
Registrační číslo projektu: 4.1 IN04/181
Doba řešení: 2010-2012

 

Inovace pevnostních dílů automobilů pro technologii tváření za studena

Řešitel projektu: Magna Cartech spol. s r.o.
Spoluřešitel projektu: Fakulta strojní, katedra strojírenské technologie
Poskytovatel dotace: MPO (Czechinvest)
Program: OP PI - Inovační projekt
Registrační číslo projektu: 4.1 IN04/186
Doba řešení: 2010-2013

Up-scaling procesu povrchového zpracování práškových materiálů s malou velikostí částic
Řešitel porjektu: SurfaceTreat a.s.
Spoluřešitel projektu: Fakulta strojní, katedra materiálu
Poskytovatel dotace: MPO (Czechinvest)
Program: OP PI
Registrační číslo projektu: Smlouva
Doba řešení: 2012-2013