TA ČR - ALFA

 


Vývoj CFD kódu pro návrh odsiřovacího zařízení
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Program: ALFA (2011-2016)
Identifikační kód projektu: TA04021338
Příjemce: DIZ Bohemia s.r.o.
Spolupříjemce: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Řešitel spolupříjemce: doc. Ing. Tomáš Vít, Ph.D., katedra energetických zařízení
Interní číslo TUL: 17855
Doba řešení: 2014-2017

 

Nové systémy pro kontrolu délky koncových měrek a vyhodnocení kvality jejich povrchů

Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Program: ALFA (2011-2016)
Identifikační kód projektu: TA03010663
Příjemce: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Spolupříjemce: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Řešitel spolupříjemce: Ing. Štěpánka Dvořáčková, Ph.D., katedra obrábění a montáže
Interní číslo TUL: 17861
Doba řešení: 2013-2016

 

Výzkum a vývoj bezprodlevového tlumiče

Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Program: ALFA (2011-2016)
Identifikační kód projektu: TA03030978
Příjemce: Brano a.s.
Spolupříjemce: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Řešitel spolupříjemce: prof. Ing. Jan Šklíba, CSc., katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti
Interní číslo TUL: 17800
Doba řešení: 2012-2016

 

Aplikovaný multioborový výzkum a vývoj progresivních způsobů chlazení
u technologických procesů

Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Program: ALFA (2011-2016)
Identifikační kód projektu: TA03010492
Příjemce: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Řešitel příjemce: Ing. Iva Nováková, Ph.D., katedra strojírenské technologie
Spolupříjemci:

GDK spol. s r.o.

KOH-I-NOOR PONAS s.r.o.

KSM Casting CZ a.s.
Interní číslo TUL: 14120
Doba řešení: 2013-2015

 

Vývoj progresivního systému chlazení forem sklářského tvarovacího stroje

Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Program: ALFA (2011-2016)
Identifikační kód projektu: TA03010852
Příjemce: Sklostroj Turnov CZ, s.r.o.
Spolupříjemce: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Řešitel spolupříjemce: doc. Ing. Václav Dvořák, Ph.D., katedra energetických zařízení
Interní číslo TUL: 17871
Doba řešení: 2013-2015

 

Výzkum technologie ORC s nízkoobjemovým pístovým parním motorem pro malé a odpadní zdroje tepla
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Program: ALFA (2011-2016)
Identifikační kód projektu: TA02020716
Příjemce: PolyComp, a.s.
Spolupříjemce: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Řešitel spolupříjemce: doc. Ing. Karel Fraňa, Ph.D., katedra energetických zařízení
Interní číslo TUL: 17870
Doba řešení: 2012-2015

 

Vývoj průtokového cytometru se specifickými vlastnostmi pro oblast vědy a výzkumu

Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Program: ALFA (2011-2016)
Identifikační kód projektu: TA03011584
Příjemce: Wolf & Daniel s.r.o.
Spolupříjemce: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Řešitel spolupříjemce: prof. Ing. Jaroslav Beran, CSc., katedra textilních strojů
Interní číslo TUL: 17810
Doba řešení: 2013-2014

 

Aplikovaný výzkum zaměřený na zvýšení tepelné účinnosti výměníků tepla a provozní ověření v souvislosti s obnovitelnými zdroji energie
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Program: ALFA (2011-2016)
Identifikační kód projektu: TA 01020231
Příjemce: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Řešitel příjemce: doc. Ing. Karel Fraňa, Ph.D., katedra energetických zařízení
Spolupříjemce: Licon Heat s.r.o.
Interní číslo TUL: 14020
Doba řešení: 2011-2014

 

Vývoj entalpického výměníku tepla vzduch-vzduch
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Program: ALFA (2011-2016)
Identifikační kód projektu: TA 01020313
Příjemce: 2vv s.r.o.
Spolupříjemce: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Řešitel spolupříjemce: doc. Ing. Václav Dvořák, Ph.D., katedra energetických zařízení
Interní číslo TUL: 17570
Doba řešení: 2011-2014

 

Ekologické obráběcí kapaliny nové generace
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Program: ALFA (2011-2016)
Identifikační kód projektu: TA02021332
Příjemce: PARAMO, a.s.
Spolupříjemce: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Řešitel spolupříjemce: doc. Ing. Jan Jersák, CSc., katedra obrábění a montáže
Interní číslo TUL: 17840
Doba řešení: 2012-2014

 

Vývoj prototypu přístroje pro zjišťování primární stability totálních náhrad kyčelních kloubů
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Program: ALFA (2011-2016)
Identifikační kód projektu: TA 01010879
Příjemce: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Řešitel příjemce: doc. Ing. Lukáš Čapek, Ph.D., katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti
Spolupříjemce: BEZNOSKA s.r.o.
Interní číslo TUL: 14010
Doba řešení: 2011-2014

 

Výzkum užitných vlastností a aplikačních možností polymerních materiálů s přírodními plnivy a nanoplnivy na bázi syntetických a PLA matric
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Program: ALFA (2011-2016)
Identifikační kód projektu: TA 01010946
Příjemce: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Řešitel příjemce: prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld, katedra strojírenské technologie
Spolupříjemce: MAGNA Exteriors and Interiors
Interní číslo TUL: 14000
Doba řešení: 2011-2013

 

Výzkum a vývoj zařízení pro zvyšování energetické účinnosti a snižování emisí spalovacích motorů přidáním vodíku ve spalovacím procesu

Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Program: ALFA (2011-2016)
Identifikační kód projektu: TA 01021601
Příjemce: GASCONTROL, spol. s r.o.
Spolupříjemce: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Řešitel spolupříjemce: prof. Ing. Celestýn Scholz, Ph.D., katedra vozidel a motorů
Interní číslo TUL: 1758
Doba řešení: 2011-2012