TA ČR - EPSILON

Vývoj progresivní technologie výroby plstěných klobouků

Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Program: EPSILON (2011-2016)
Identifikační kód projektu: TH01010690
Příjemce: TONAK a.s.
Spolupříjemce: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Řešitel spolupříjemce: prof. Ing. Jaroslav Beran, CSc., katedra textilních a jednoúčelových strojů
Interní číslo TUL: 17009
Doba řešení: 2015-2017