Výzkumný záměr

Optimalizace vlastností strojů v interakci s pracovními procesy a člověkem

 

Výzkumný záměr přispěl významně k rozvoji vědních oborů na fakultě a ke stabilizaci lidského potenciálu. Výzkumné týmy kateder se v rámci záměru podílely na řešení čtyř významných oblastí:


• konstrukční a procesní optimalizace strojů a zařízení,
• materiály a technologické procesy,
• vibroizolační a vibroakustické systémy,
• procesní optimalizace termodynamických dějů.