Pokročilé evropské sedačky pro globální inovaci v automobilovém sektoru

 

Mezinárodní projekt spolufinancován z prostředků MŠMT v rámci programu EUREKA, konsorcia EURIPIDES.

 

Program: Inter EUREKA
Poskytovatel dotace: MŠMT ČR
Registrační číslo: LTE120004
Dotace celkem ČR: 9 682 000 CZK
Příjemce: ELITRONIC, s.r.o.
Účastník ČR: Technická univerzita v Liberci
Odpovědný řešitel za TUL doc. Ing. David Cirkl, Ph.D.
  Fakulta strojní, katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti
Partneři  projektu  mimo ČR:

Diniz Adient Oto Donahim (Turecko)

FLOKSER (Turecko)

MAN Türkiye (Turecko)
Interní číslo TUL: 17922
Realizace projektu: 2020 - 2023

 

Cílem projektu je vyvinout chytré elektronické řešení široce použitelné v oblasti automobilových sedaček. Tato technologie umožňuje využití automatické regulace k dosažení změny tlaku v kontaktní zóně mezi sedákem a sedící osobou.

 

Vyvinutí a aplikace této technologie v automobilové sedačce je založena na vědeckovýzkumné spolupráci mezi účastníky projektu. Na české straně se jedná o univerzitní pracoviště a firmu zabývající se vývojem a výrobou průmyslové elektroniky a na turecké straně o výrobce sedaček pro automobilový průmysl, výrobce autobusů a společnost zaměřující se na vývoj materiálů vhodných pro výrobu částí pneumatického systému a sedaček (polyuretany a další polymery).