OP podnikání a inovace

Integrace mikropočítačů do osvětlovacích systémů

Příjemce: Sans Souci, s.r.o.
Spolupříjemce. Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Řešitel spolupříjemce: prof. Ing. Petr Louda, CSc., katedra materiálu
Poskytovatel: MPO ČR - EU
Program: OP PIK
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_1047/0012526
Interní číslo TUL: 17049
Doba řešení: 2018-2020

 

Anotace projektu:

Využití nových technologií spolu snávrhem softwaru umoží vylepšit osvětlovací systémy v oblasti propojení s internetem věcí, snížení spotřeby a ovládání pomocí bezdrátových technologií, které ulehčí zacházení se světly.