POKROK.digital

https://www.email.cz/download/k/P_Xh_KuHmcQycGJM9CiJIoLzcz5iBCv_GauPrjVIi1EgcOrgms2Mc1msY3bluO-CQMR7js4/Logo.jpg

Prakticky orientovaný rozvoj kompetencí v produkční technice v regionech prostřednictvím kooperace.digital

Praxisorientierte Kompetenzentwicklung Produktionstechnik in den Regionen durch Kooperation.digital

Program:

Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko
2014 – 2020

Hlavní partner:

Technische Universität Dresden (TUD)

Projektový partner 1:

Technická univerzita v Liberci (TUL)

Odpovědný řešitel za TUL:

Ing. František Koblasa, Ph.D.
Fakulta strojníkatedra výrobních systémů a automatizace

Projektový partner 2: Technische Universität Bergakademie Freiberg
Projektový partner 3: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Projektový partner 4: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická
a Vyšší odborná škola v Liberci

Doba řešení:

01/2017 – 12/2019

   

Cíl projektu:

Cílem projektu je společné vygenerování didakticky podložených koncepcí a pilotních řešení profesně technického vzdělávání na německých a českých středních a vysokých školách v oblasti výrobní techniky. Učni a studenti obou zemí mají rozvíjet prakticky orientované profesní a technické kompetence (s podporou digitálních médií, na základě internetu a ve vzájemné spolupráci). To má zvýšit schopnost profesního zařazení v podnicích obou zemí.

Napsali o nás

Digitální výuka ve výrobní technice