Projekt OP VaVpI

Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace

 

Program podpory:     OP VaVpI

Příjemce:                  Technická univerzita v Liberci

Registrační číslo:      CZ.1.05/2.1.00/01.0005

Dotace projekt:          800 009 000 Kč

Doba realizace:         2010-2013

 

Technická univerzita v Liberci zahájila v roce 2010 realizaci projektu „Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace“ (CxI). Projekt byl podpořen částkou 800 mil. Kč z OP Výzkum a vývoj pro inovace. Pro potřeby realizace projektu byl zřízen vysokoškolský ústav CxI, jako celouniverzitní pracoviště. V rámci projektu byla vybudována univerzitní vědecko-výzkumná infrastruktura srovnatelná s evropským a světovým standardem.

 

Fakulta strojní rozvíjela v CxI dva vědecko-výzkumné programy, které korespondují se strategickými směry fakulty:

  • materiálový výzkum – se zaměřením na nanomateriály a jejich aplikace a na výzkum a vývoj progresivních nových materiálů;
  • konkurenceschopné strojírenství – se zaměřením zejména na výrobní stroje a roboty s mechatronickými systémy, nové pohonné jednotky strojů a mobilních prostředků, bezpečné strojírenské konstrukce a progresivní technologie zpracování technických materiálů.

The Centre for Nanomaterials, Advanced Technologies and Innovation

Subsidy founder:      EU - MEYS CR

Program:                  Operational Program Research, Development and Innovation

Contractor:               Technical University of Liberec

Project identificator: CZ.1.05/2.1.00/01.0005

Subsidy:                    800 009 000 CZK

Period:                      2010-2013

 

The Faculty of Mechanical Engineering developed at CNATI two research programs that correspond to the strategic directions of the Faculty:

  • Material research.
  • Competitive engineering.

Development of the Institute form nanomaterials, Advanced technologies and Innovations

Subsidy founder:      MEYS CR

Program:                  National Sustainability Program

Contractor:               Technical University of Liberec

Project identificator: LO1201

Subsidy:                    184 314 000 CZK

Period:                      2014-2018