Projekt OP VaVpI

Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace

 

Poskytovatel dotace:         MŠMT

Program podpory:             OP VaVpI

Příjemce:                          Technická univerzita v Liberci

Registrační číslo:              CZ.1.05/2.1.00/01.0005

Dotace projekt:                 800 009 000 Kč

Doba realizace:                 2010-2013

 

Technická univerzita v Liberci zahájila v roce 2010 realizaci projektu „Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace“ (CxI). Projekt byl podpořen částkou 800 mil. Kč z OP Výzkum a vývoj pro inovace. Pro potřeby realizace projektu byl zřízen vysokoškolský ústav CxI, jako celouniverzitní pracoviště. V rámci projektu byla vybudována univerzitní vědecko-výzkumná infrastruktura srovnatelná s evropským a světovým standardem.

 

Fakulta strojní rozvíjela v CxI dva vědecko-výzkumné programy, které korespondují se strategickými směry fakulty:

  • materiálový výzkum – se zaměřením na nanomateriály a jejich aplikace a na výzkum a vývoj progresivních nových materiálů;
  • konkurenceschopné strojírenství – se zaměřením zejména na výrobní stroje a roboty s mechatronickými systémy, nové pohonné jednotky strojů a mobilních prostředků, bezpečné strojírenské konstrukce a progresivní technologie zpracování technických materiálů.