GA ČR

 

Optimalizace generování pulzujících proudů v mechanice tekutin
Poskytovatel: GA ČR
Program: GA - Standardní projekt
Navrhovatel: Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.
Identifikační kód projektu: GA16-16596S
Spolunavrhovatel: Technická univerzita v Liberci
Řešitel za TUL: doc. Ing. Tomáš Vít, Ph.D., katedra energetických zařízení
Interní číslo TUL: 17277
Doba řešení: 2016-2018