MPO ČR - TRIO

Výzkum a vývoj nové generace automatu pro výrobu samonosných cívek

Poskytovatel: MPO ČR
Program: TRIO
Identifikační kód projektu: FV30091
Příjemce: JiKoN – nástrojárna, s.r.o.
Spolupříjemce: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Řešitel spolupříjemce: doc. Ing. Martin Bílek, Ph.D.,
katedra textilních a jednoúčelových strojů
Interní číslo TUL: 17776
Doba řešení: 2018-2020

 

Speciální transformační mechanismy v pohonech s elektronickými vačkami

Poskytovatel: MPO ČR
Program: TRIO
Identifikační kód projektu: FV20547
Příjemce: VÚTS, a.s.
Spolupříjemce: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Řešitel spolupříjemce: prof. Ing. Petr Louda, CSc., katedra materiálu
Interní číslo TUL: 17778
Doba řešení: 2017-2020

 

Modulární řada zásobníků nástrojů obráběcích strojů

Poskytovatel: MPO ČR
Program: TRIO
Identifikační kód projektu: FV20241
Příjemce: VÚTS, a.s.
Spolupříjemce: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Řešitel spolupříjemce: doc Ing. David Cirkl, Ph.D., KMP
Interní číslo TUL: 17782
Doba řešení: 2017-2019

 

Numerická simulace svařování a predikce životnosti svařovaných konstrukcí v oblasti pozemní dopravy, ocelových konstrukcí a energetiky

Poskytovatel: MPO ČR
Program: TRIO
Identifikační kód projektu: FV10709
Příjemce: MECAS ESI s.r.o.
Spolupříjemce: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Řešitel spolupříjemce: Ing. Jaromír Moravec, Ph.D., katedra strojírenské technologie
Interní číslo TUL: 17772
Doba řešení: 2016-2019

 

Vysoce efektivní tryskový tkací stroj pro výrobu perlinkových tkanin

Poskytovatel: MPO ČR
Program: TRIO
Identifikační kód projektu: FV10215
Příjemce: VÚTS, a.s.
Spolupříjemce: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Řešitel spolupříjemce: doc. Ing. Iva Petríková, Ph.D., KMP
Interní číslo TUL: 17762
Doba řešení: 2016-2019

 

Vývoj efektivní technologie valchování při výrobě plstěných klobouků

Poskytovatel: MPO ČR
Program: TRIO
Identifikační kód projektu: FV10467
Příjemce: TONAK a.s.
Spolupříjemce: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Řešitel spolupříjemce: prof. Ing. Jaroslav Beran, CSc.,
katedra textilních a jednoúčelových strojů
Interní číslo TUL: 17776
Doba řešení: 2016-2019